Är det möjligt/tillåtet att använda någon annans namn i sociala medier t.ex. Facebook?

FRÅGA
Jag bär ett efternamn tillsammans med släktingar. Enligt Skatteverket finns totalt 13 personer med det namnet. På Facebook har vi upptäckt en okänd person som kallar sig efter samma efternamn. Personen är inte släkt med oss. Är det möjligt/tillåtet att använda någon annans namn i sociala medier t.ex. Facebook?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som ett direkt svar på din fråga kan jag börja med att säga att det inte finns någon lag i Sverige som uttryckligen reglerar vad man får eller inte får heta online, just faktumet att någon använder sig av ett visst efternamn på sociala medier är således inte olagligt enligt gällande rätt.

Annat blir fallet om en person har kapat en annan persons identitet, vid sådant fall aktualiseras brottet olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b § brottsbalken. Enligt lagrummet anges att "den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter och utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne...döms till böter eller fängelse i högst två år".

Det framgår inte riktigt av din fråga huruvida personen i fråga endast använt ert efternamn på sociala medier, eller om denne faktiskt utger sig för att vara en faktiskt familjemedlem till dig. I det första scenariot har inget brott begåtts, och det finns därmed inget ni kan göra åt saken förutom att möjligtvis anmäla kontot till kundtjänsten på t.ex Facebook. I det andra scenariot har ett brott begåtts, och en polisanmälan bör upprättas. Det blir då upp till polismyndigheten att genom en utredning försöka fastställa vem gärningspersonen är vilket i praktiken kan bli en svår uppgift.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1232)
2021-10-27 Oönskade besök i bostaden
2021-10-27 Är det olagligt att smygfilma någon under samlag?
2021-10-23 Jaktsabotage ofredande och egenmäktigt förfarande
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?

Alla besvarade frågor (96583)