Är det möjligt med dubbel bestraffning vid en trafikolycka?

2020-12-13 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. Jag hade en trafikolycka där jag stötte på en bil framför mig. Vi ringde polisen och rapporterade det och allt var bra. Gjorde också alla försäkringspapper. Efter lite tid ringde polisen och förklarade att jag kommer att få straff men de tar inte mitt körkort. Fick räkningen och betalade den. Nu i princip sex månader senare fick jag ett brev från Transportstyrelsen och de bestämde sig för att ta bort mitt körkort för en månad. Är det möjligt att ha dubbelt straff för en olycka? Jag har inga tidigare misstag i systemet.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar om det är möjligt med dubbel bestraffning vid en trafikolycka i form av att du både får betala böter och ditt körkort återkallat i en månad.

Frågan om denna typ av "dubbelbestraffning" strider mot förbudet mot dubbelbestraffning enligt protokoll nummer 7 artikel 4.1 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har prövats av domstolar i flera ärenden.

Exempelvis uttalade Högsta domstolen i mål NJA 2015 s. 587 att en slutlig återkallelse av körkort till följd av trafikbrott inte innebär att den enskilde blir föremål för en ny prövning eller utsatt för ett nytt straffrättsligt förfarande. Detta gäller trots att den svenska ordningen innebär att olika sanktioner beslutas av två olika myndigheter i skilda förfaranden för en och samma händelse. Enligt domstolen strider därför inte den svenska ordningen för körkortsåterkallelse vid trafikbrott mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning, att först dömas till böter för brottet och sedan få körkortet återkallat.

Möjlighet till att överklaga beslutet

Du ska ha möjlighet att yttra dig gällande återkallelsen av körkortet. Efter yttrandet kommer Transportstyrelsen att ta ett beslut. Om du är missnöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga det till förvaltningsrätten. Om du är intresserad av att överklaga är du varmt välkommen att återkomma till våra jurister på info@lawline.se som kan hjälpa dig med det.

Hoppas att du fick svar på frågan!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1118)
2021-04-18 Vad händer efter vårdslöshet i trafik?
2021-04-18 Vad händer om körkortet återkallas?
2021-04-18 Kan en förälder bli straffad om barnet begår trafikbrott?
2021-04-17 Hur länge är brottet rattfylleri kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (91364)