Är det möjligt för åklagaren att väcka åtal efter att jag redan fått skadestånd?

Jag har vunnit ett FT-mål där motparten befanns skyldig till misshandel. Åklagaren har tidigare vägrat ta upp fallet till allmän åtal. Med den bevisning som nu finns efter lagakraftvunnen dom gällande skadestånd, är det fortfarande möjligt för åklagare att väcka allmänt åtal vad gäller själva brottet, även om nu skadestånd är utdömt p.g.a. den brottsliga handlingen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är: ja. Åklagaren har fortfarande möjlighet att väcka åtal, men bara för att det finns en lagakraftvunnen dom där du utvunnit skadestånd, betyder inte det att åklagaren måste väcka åtal.

En utveckling av svaret finner du här:

I svensk rätt gör man skillnad mellan straffrätt och civilrätt. Civilrätt är juridiska förhållanden mellan individer (i detta fall är det alltså civilrätt mellan dig och motparten när du fick skadestånd på grund av misshandeln). I civilrätt kan man kräva skadestånd från motparter när de agerar i strid mot lagen. När frågan ska avgöras i domstol måste domstolen ta ställning till vem av parten som förmodligen beskriver det som har skett. Huvudregeln inom svensk civilrätt är att den part som väcker talan ska bevisa det som denne påstår har hänt upp till den nivån att parten har styrkt sin talan (detta kallas partens beviskrav). I ditt fall har du förmodligen genom din talan styrkt att motparten exempelvis slagit dig, och då har domstolen gjort bedömningen att det rört sig om misshandel.

Straffrätten reglerar det juridiska förhållandet mellan stat och individ. När man begår brott som misshandel, mord, stöld, bedrägeri m.fl. anses dessa brott även ha begåtts mot staten. När ett brott har begåtts mot staten äger åklagaren som statens företräda föra talan mot gärningsmannen. I straffrätt är det alltid åklagaren som måste bevisa att något har hänt såsom åklagaren beskriver, och det ställs även högre krav på åklagarens bevisning än i civilrätt (åklagaren har ett högre beviskrav). Detta hänger bland annat ihop med rättssäkerhetsskäl och idén om att man är oskyldig innan motsatsen bevisats.

För att en fällande dom ska ske krävs det att det står utom rimligt tvivel att det som åklagaren påstår skett har skett. "Utom rimligt tvivel" anses vara betydligt svårare att bevisa än beviskravet "styrkt" som gäller inom civilrätten. Åklagaren måste innan hen väcker åtal avgöra om hen kommer kunna nå upp till det beviskravet (23 kap 2 § rättegångsbalken). Därför kan det vara så att åklagaren väljer att inte väcka åtal, trots att det redan finns ett utdömt skadestånd från en annan lagakraftvunnen dom.

Hoppas den extra informationen var av intresse!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”