Är det möjligt att kräva ersättning för skada på byxor som uppkom pga. att ägaren råkade sätta sig på ett tuggummi?

Kan jag kräva ersättning för förstörda byxor, då jag satte mig på ett tuggummi på en restaurang?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i skadeståndslagen (SKL).

Allmänt om skadestånd

Du har rätt till skadestånd under förutsättning att:

1. En ersättningsbar skada har uppkommit.
2. En möjlig skadevållare kan pekas ut.
3. Skadevållaren ska ha varit skyldig att förhindra skadan.
4. Det ska finnas ett orsakssamband mellan skadevållarens passivitet och skadan.
5. Skadevållaren måste ha orsakat skadan genom oaktsamhet eller uppsåt.

Jag kommer att förklara dessa förutsättningar var för sig.

1. Finns det en ersättningsbar skada?

Förstörda byxor är en s.k. sakskada som kan ge rätt till ersättning enligt 2 kap. 1 § SKL. Du har en skyldighet att begränsa din skada. Ersättning utgår därför inte om skadan, eller delar av skadan, kunde ha begränsats när den inträffade. Det finns dock ingenting i din fråga som tyder på att din skada kunde begränsas, jag kommer därför utgå ifrån att hela skadan är ersättningsbar.

2. Finns det en möjlig skadevållare?

Ja. I ditt fall kan restaurangen pekas ut som en tänkbar skadevållare.

3. Var restaurangen skyldig att förhindra din skada?

Högsta domstolen har tidigare ansett att bensinstationer är skyldiga att hålla rent efter sina kunder. En sådan skyldighet anses även innefatta ersättningsskyldighet för skador som uppkommer pga. bristande renhållning. Högsta domstolens resonemang kan med all sannolikhet även tillämpas i ditt fall. Restaurangen har därför en skyldighet att förhindra skador genom att hålla rent i sina lokaler.

4. Finns det ett orsakssamband mellan restaurangens passivitet och skadan?

Om restaurangen hade sett till att hålla sina stolar rena så hade inte din skada uppkommit. Det föreligger därför ett orsakssamband mellan restaurangens underlåtenhet att städa och skadan på dina byxor.

5. Kan restaurangen anses ha agerat oaktsamt?

Det vore orimligt att förvänta sig att en restaurang i varje läge ska ha en helt ren lokal. Personalen har ju även andra arbetsuppgifter än att rengöra bord och stolar. Det skulle därför sannolikt inte vara möjligt att hålla restaurangen ansvariga för att personalen inte omedelbart städar upp ett tuggummi. Med andra ord måste personalen få viss tid på sig att upptäcka tuggummit, slutföra sina befintliga arbetsuppgifter o.s.v., innan skyldigheten att städa upp aktualiseras. Restaurangen har därför endast agerat oaktsamt om man exempelvis har slarvat eller struntat i att hålla rent på stolen.

Sammanfattningsvis

Det är möjligt för dig att kräva ersättning från restaurangen om förutsättningarna 1-5 är uppfyllda. Om restaurangen inte frivilligt vill ersätta din skada så är det, i min mening, ingen poäng med att väcka talan om skadestånd vid domstol. Sannolikheten att förutsättningarna 1-5 skulle gå att bevisa är närmast obefintlig (förutsatt att restaurangen inte erkänner sin skadeståndsskyldighet).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik BengtssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”