Är det möjligt att göra sig skyldig till rattfylleri vid körning av en bandgrävmaskin?

2019-12-19 i Trafikbrott
FRÅGA
Finns rattonykter het på Band grävmaskin ?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att du undrar om det är möjligt att göra sig skyldig till rattfylleri vid körning av en bandgrävmaskin.

Jag kommer att hänvisa till trafikbrottslagen (TBL) och lagen om vägtrafikdefinitioner i mitt svar.

Rattfylleri omfattar förande av ett motordrivet fordon

Brottet rattfylleri omfattar bland annat att någon "för ett motordrivet fordon" under påverkan av alkohol eller narkotika (4 § första, andra och tredje stycket TBL).

Frågan är då om en bandgrävmaskin räknas som ett motordrivet fordon.

En bandgrävmaskin är ett motordrivet fordon enligt lagens definition

Enligt lag definieras begreppet "fordon" som

- en anordning på hjul, band, medar eller liknande

- som är inrättad huvudsakligen för färd på marken

- och inte löper på skenor (2 § lagen om vägtrafikdefinitioner).

Till att börja med kan vi då konstatera att en bandgrävmaskin räknas som ett fordon, eftersom den går på band och är avsedd att färdas på marken.

Ett "motordrivet fordon" definieras i sin tur som

- ett fordon

- som för framdrivande är försett med motor,

- dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel (2 § lagen om vägtrafikdefinitioner).

En bandgrävmaskin uppfyller även dessa kriterier, eftersom den är ett fordon och drivs av en motor. Sammanfattningsvis är alltså en bandgrävmaskin att se som ett motordrivet fordon i lagens mening.

Det innebär i sin tur att svaret på din fråga är ja - det är möjligt att göra sig skyldig till rattfylleri vid körning av en bandgrävmaskin (4 § TBL och 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner).

Det spelar ingen roll var körningen sker

Det kan vara bra att veta att det inte spelar någon roll var bandgrävmaskinen körs.

En person kan alltså göra sig skyldig till rattfylleri även om hen inte kör bandgrävmaskinen på vägen.

Sammanfattning

Det är möjligt att göra sig skyldig till brottet rattfylleri vid körning av en bandgrävmaskin, eftersom den räknas som ett motordrivet fordon.

Körningen behöver inte nödvändigtvis ske på en väg för att det ska vara fråga om ett brott.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (915)
2020-05-26 Vilka regler gäller för en elscooter/elsparkcykel?
2020-05-26 Vad är förutsättningarna för en friande dom vid rattfylleri?
2020-05-26 Vad gäller för återkallande av körkort vid hastighetsöverträdelse?
2020-05-26 Vad ska jag ta med i mitt yttrande till transportstyrelsen?

Alla besvarade frågor (80290)