FrågaFAMILJERÄTTAdoption17/03/2018

Är det möjligt att få vårdnad om sin partners barn?

Hej jag funderar över en sak gällande vårdnad.

Jag har en dotter med en kille och han har gett mig ensamvårdnad och avsatt sig allt som har med vår dotter att göra. Nu har jag en ny pojkvän som vill ha vårdnaden om mitt barn från tidigare förhållande. Är detta möjligt att min nya får vårdnad då biologiska fadern inte vill vara delaktig och avsatt sig rätten till barnet

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det alternativ som finns för din kille att få gemensam vårdnad tillsammans med dig om din dotter, är att en adoption genomförs.

Adoption regleras i föräldrabalken

Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken. Inledningsvis kan jag nämna att det krävs att du och din sambo gifter er för att en adoption av din dotter ska vara möjlig. (4 kap. 7 § föräldrabalken). Vidare vet jag inte hur gammal din dotter är men jag kan säga att om din dotter är över 12 år, måste hon samtycka till adoptionen (4 kap. 5 föräldrabalken).

Vanligtvis brukar även krävas att båda de biologiska föräldrarna samtycker till adoptionen. Du nämner dock i din fråga att du har ensam vårdad om din dotter. För denna situation finns en undantagsregel. Eftersom din dotters biologiska pappa inte har någon del i vårdnaden, kommer inte hans samtycke krävas för att en adoption ska vara möjlig (4 kap. 5a § föräldrabalken). Trots att det inte är ett regelrätt krav att din dotters biologiska pappa i detta fall måste ge sitt samtycke kan hans åsikt vara av viss betydelse för genomförandet av adoptionen. Rätten ska nämligen inhämta hans åsikt även fast denna inte är avgörande. Hans åsikt ska nämligen vägas in i den lämplighetsbedömning som genomförs vid en aktuell adoption (4 kap. 10 § 3 st. föräldrabalken). Hur stor hänsyn tingsrätten kommer ta till din dotters biologiska pappas inställning i det här fallet är svårt för mig att säga. Det är något som varierar från fall till fall.

För att en ansökan om adoption ska godkännas krävs även att det kan fastställas att en adoption är till fördel för din dotter. Rätten måste övertygas om att det är bättre för din dotter att adopteras än att hennes biologiska pappa förblir hennes rättsliga förälder. För att bedöma detta kommer rätten, utöver sin egen bedömning, inhämta upplysningar om både din kille och din dotter från socialnämnden (4 kap. 6 § föräldrabalken).

Sammanfattningsvis kan jag säga att ja, det kan absolut vara möjligt att din nya får vårdnad om din dotter genom en adoption. Dock krävs det som jag ovan nämnt, att ni gifter er för att detta ska vara möjligt!

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000