Är det möjligt att få ut delar av en sekretessbelagd polisutredning?

2017-12-07 i Polis
FRÅGA
Hej!Om en polisutredning är sekretessbelagd, kan man då begära att få ut den med de sekretessbelagda uppgifterna svärtade? Alltså en censurerad version?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla någon del av svaret är du välkommen att höra av dig genom en kommentar eller ett mejl till marcus.backstrom@hotmail.com. Lagrumshänvisningarna nedan avser tryckfrihetsförordningen (TF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Din fråga anknyter i grund och botten till en av hörnstenarna i den svenska rättsordningen – offentlighetsprincipen. Enligt 2 kap. 1 § TF har alla svenska medborgare (i praktiken även de som saknar medborgarskap) rätt att ta del av allmänna handlingar. Inskränkningar av denna fundamentala rättighet får endast göras genom lagstiftning (2 kap. 2 § TF).

En handling är allmän om den "inkommit" eller "upprättats" hos en myndighet (2 kap. 3 § TF). Upprättande, vilket det är frågan om avseende polisutredningar, sker i samband med att handlingen "expedieras" eller "slutbehandlas" (2 kap. 7 § TF). En polisutredning ä,r något förenklat, slutbehandlad när åklagaren fattar beslut om att väcka, eller inte väcka, åtal. Efter den tidpunkten föreligger i princip en rätt att få ut hela polisutredningen (som rent tekniskt kallas förundersökning).

Tillgången till en polisutredning kan dock begränsas med stöd av 18 kap. 1 § OSL, där det anges att uppgifter i en förundersökning får sekretessbeläggas om ett utlämnande riskerar att skada den polisiära verksamheten. Konkret innebär detta att enskilda uppgifter i en färdigställd förundersökning får sekretessbeläggas, om det finns risk för att de aktuella uppgifterna avslöjar känsliga polismetoder eller liknande. Bestämmelsen kan dock inte användas för att inte lämna ut en förundersökning överhuvudtaget.

Slutsatsen blir därmed att du har rätt att ta del av förundersökningen som sådan, under förutsättning att den är slutförd. Eventuellt kan enskilda delar av den sekretessbeläggas, av hänsyn till polisens möjligheter att bedriva ett effektivt arbete. Detta sker rent praktiskt, precis som du är inne på, med hjälp av överstrykningar i materialet.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (371)
2021-11-30 Polisers rapporteringsskyldighet
2021-11-12 Gallring av uppgifter i belastningsregister
2021-11-08 Kan det räknas som en LOB om man blir hemskjutsad av polisen?
2021-11-08 Är det lagligt att använda och sälja pepparspray?

Alla besvarade frågor (97608)