Är det möjligt att få tillbaka pengarna vid muntlig utfästelse om betalning?

2021-04-26 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Min mamma har lånat ut 420.000 plus 350.000 kr till min bror via 2 separata lån som hon har tagit. Hon har skrivit ut ett skuldebrev och försökt få honom att skriva på men han vägrar. Detta har från början varit ett lån och det har min mamma varit tydlig med. Misstaget hon gjorde var att hon borde ha bett honom skriva på innan hon gav lånet. Och nu föenekar han allting. Vi har haft muntliga överenskommelser med honom och han har erkänt till mig att det är ett lån tidigare. Har vi någon chans mot honom? På Överföringarna via banken hon gjort till hans konto står det att det är ett lån till studier och man kan se via hans konto att pengarna förts över till utbildningen.Finns det någon som helst chans att få tillbaka pengarna?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det fråga om en gåva eller ett lån?

För att det ska vara fråga om en gåva ska en frivillig förmögenhetsöverföring ha skett från gåvogivaren till gåvotagaren. Det ska alltså ha funnits en vilja att ge bort pengarna. Det får inte ha förekommit någon motprestation eller löfte om framtida motprestation. Utåt sett ska gåvohandlingen ha framstått som en akt av givmildhet. För att gåvan ska vara fullbordad krävs tradition, dvs. att gåvotagaren fått pengarna i sin besittning (2 § GåvoL). Eftersom parterna har avtalat om att pengarna ska betalas tillbaka i framtiden kan det inte vara fråga om en gåva. Det är ett lån (s.k. försträckning).

Muntlig utfästelse om betalning

Ett muntligt avtal om betalning är bindande (jfr 1 § SkbrL). Din bror har därför en skyldighet att betala din mamma pengarna. Hon har rätt till betalning när hon begär det, såvida inget annat avtalats (jfr 5 § SkbrL).

Ord mot ord – bevisbördan

Detta är en fråga om bevisbörda. När det gäller muntliga avtal kan det bli svårt att bevisa vad som gäller. I NJA 2014 s. 364 har det konstaterats att när det gäller gåva är huvudregeln att den som kräver betalning på grund av ett påstått penninglån har att styrka sitt påstående. Din mamma måste därför bevisa att hon har lämnat ett penninglån om din bror nekar att ett lån överhuvudtaget har lämnats. Att överföringar gjorts till din brors konto samt att det uttryckligen framgår att pengarna utgör ett lån till studier är bevisning som tydligt styrker er uppfattning. När det däremot är uppenbart att ett visst belopp har förts över från en person till en annan, men att parterna är oense om överföringens innebörd (t.ex. om transaktionen är ett lån eller en gåva) är det mottagaren som har bevisbördan. Om din bror påstår att transaktionerna var en gåva och inte ett lån, måste han också bevisa det.

Betalningsföreläggande

För att få in skulden kan din mamma ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om din bror bestrider kravet kan hon ta ställning till om hon vill driva ärendet vidare till domstol. Här hittar du ansökan om betalningsföreläggande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (829)
2021-10-18 Få tillbaka bortspelat lån
2021-10-15 Vad kan man göra när återbetalning av ett skuldebrev inte skett enligt överenskommelse?
2021-10-12 Vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar om jag köpt en vara som inte levererats?
2021-10-07 Regressrätt

Alla besvarade frågor (96505)