Är det möjligt att dömas för olovlig körning trots avsaknad av teknisk bevisning?

2021-01-25 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!Jag är misstänkt för olovlig körning i en A-traktor. Polisen stoppade mig på en parkering när jag körde i ca 5 km/h och dom inspekterade bilen. Vid provkörningen fick han i femmans växel som var spärrad och traktorn gjorde 47 km/h. Jag har inte ändrat något på traktorn och anser att spärren gick sönder under polismannens provkörning.Dom tog med sig bilen för teknisk undersökning men på grund av corona var dom tvungna att göra den tekniska undersökningen utomhus. Teknikerna ville inte lyfta på mittkonsolen för att undersöka spärren med rädsla för att förstöra plasten i kylan.Kan jag bli dömd för olovlig körning om det inte finns teknisk bevisning om vad som skett?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån det du skrivit i din fråga är du misstänkt för olovlig körning. Polisen stoppade dig i din A-traktor på en parkering. Vid tillfället körde du ungefär 5 km/h. När A-traktorn inspekterades fick polisen i femmans växel och traktorn kom upp i 47 km/h. Du har inte ändrat något på traktorn och din inställning är att spärren gick sönder under polismannens körning. Du undrar nu om du kan dömas för olovlig körning om det saknas teknisk bevisning.

Enligt 4 kap. 33 § Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap, klass II, ska en A-traktor vara ombyggd så dess högsta konstruktiva hastighet uppgår till högst 30 km/h på horisontell väg. Ombyggnaden ska vara konstruerad och utförd så att det endast med stor svårighet går att öka A-traktorns högsta konstruktiva hastighet. I ditt fall förstår jag det som att A-traktorn uppnått en hastighet om 47 km/h. Det talar i sig för att den inte var spärrad och inte uppfyllde kriterierna för A-traktor. I ditt fall har du däremot en invändning; du anser att A-traktorn var spärrad men att spärren gick sönder när polismannen provkörde A-traktorn.

Om det väcks åtal mot dig för olovlig körning (vilket enligt vad du berättat är rimligt) har åklagaren hela bevisbördan. Det är åklagaren som har att presentera sådan bevisning att det är ställt utom rimligt tvivel att du utfört den gärningen som anges i gärningsbeskrivningen. Till bevisning kan exempelvis teknisk undersökning åberopas men även vittnen. Det är exempelvis tänkbart att polismannen kommer att kallas som vittne för att redogöra för dina observationer. På så vis är det fullt möjligt att du döms för olovlig körning även om det inte finns teknisk bevisning om vad som skett. Domstolen kommer först att pröva om den bevisning åklagaren åberopat är tillräckligt för att uppfylla beviskravet om ställt bortom rimligt tvivel. För att se om bevisningen står sig kommer domstolen sedan att gå över till att granska din berättelse och eventuell motbevisning. I detta kan sådant du sagt och som du kan visa vägas in och göra att åklagarens bevisning inte står sig (jfr NJA 2015 s. 702).

Tyvärr kan jag inte ge något besked om vilken bedömning domstolen kommer att göra i ditt fall. Jag har gått igenom vissa rättsfall inför att jag besvarat din fråga och resultatet är varierande. I ett rättsfall från Göta hovrätt (mål nr B 1551-17) stoppades en kvinna i en A-traktor som visade sig nå 55-56 km/h. I domstolens bedömning spelade polismannens vittnesmål stor roll och kvinnan dömdes för olovlig körning. I ett annat rättsfall från Hovrätten för Övre Norrland (mål nr B 273-15) blev utfallet det motsatta. En man stoppades och hans A-traktor inspekterades av polisen. Vid provkörningen gick det att använda alla växlar och fordonet uppnådde en hastighet om 59 km/h. Mannen invände däremot att han vid tillfället inte varit medveten om att fordonet kunde köras fortare än 30 km/h och att han saknat uppsåt att köra fordonet utan att ha rätt till det. Den tilltalade åberopade som vittne en annan person som tidigare kör A-traktorn och vittnade om att det då inte gick att lägga i en högre växel. Domstolens bedömning blev att det saknas anledning för att vid normal körning med A-traktor pröva om andra växlar är åtkomliga och därigenom uppmärksamma fel som möjliggör högre hastigheter. Omständigheten att det vid någon tidpunkt blivit möjligt att använda samtliga växlar innebar därmed inte att föraren med någon större sannolikhet även blivit medveten om det. Mot den bakgrunden frikändes mannen från olovlig körning på grund av bristande uppsåt.

Sammanfattningsvis blir det i ditt fall avgörande vad som kan bevisas under en huvudförhandling. Dels vilken teknisk bevisning som kan frambringas, dels vad polismannen säger i sitt vittnesmål. Mot det ska vägas din berättelse och eventuella vittnen du kan kalla.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet imorgon, tisdagen den 26 januari, klockan 10.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1228)
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?
2021-10-03 hur överklagar man fortkörningsböter?

Alla besvarade frågor (96466)