Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?

FRÅGA
Min väninna jobbar på företag X och ska säga upp sig. Enligt henne gäller följande:Hon blir arbetsfri under 3 månader med bibehållen lön. Kan detta verkligen stämma?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om det är möjligt att din väninna blir arbetsbefriad under sin uppsägningstid på tre månader. Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Jag kommer även utgå från att din väninna omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § andra stycket LAS).

Notera dock att LAS är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser som går före lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § LAS).

En arbetstagare kan ha rätt till tre månaders uppsägningstid

Enligt lag följer att en arbetstagare har rätt till minst en månads uppsägningstid, oberoende om det är arbetstagaren eller arbetsgivaren som säger upp. Denna tid ökar gravis i relation till hur länge arbetstagaren varit anställd, exempelvis kan man ha rätt till tre månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år.

Notera dock att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i denna paragraf (2 § och 11 § LAS).

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att arbetstagaren blir arbetsbefriad under uppsägningstiden

Utgångspunkten är att arbetstagare har en skyldighet att fortsätta arbeta under uppsägningstiden vid uppsägningar. Trots detta kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om att arbetstagaren inte behöver arbeta under uppsägningstiden, det vill säga att arbetstagaren blir befriad från arbete.

Även fast detta ska ske genom avtal så anses det vara arbetsgivarens rätt att ensidigt bestämma om arbetsbefrielse, eftersom arbetsgivaren exempelvis kan välja att inte ge arbetstagaren några arbetsuppgifter. Däremot har arbetstagaren själv inte någon rätt att kräva att bli arbetsbefriad.

Om arbetstagaren blir arbetsbefriad har denne fortfarande rätt till samma lön och förmåner som om hen inte hade blivit befriad, det vill säga som innan uppsägningen (12 § LAS).

Sammanfattning

Din väninnas påstående kan alltså stämma. När din väninna säger upp sig kan hon ha rätt att vara arbetsfri under uppsägningstiden på exempelvis tre månader med bibehållen lön, under förutsättning att arbetsgivaren har tillåtit det.


Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96465)