Är det möjligt att begära att en jurist sköter bouppteckningen?

Hej, har fundering gällande arv. Jag har en halvbror som gått bort. Vår mor har också gått bort. Hans far som inte är min far ärver honom vad jag förstår. Men... är det även så att jag ärver honom till viss del? Dvs av den delen som egentligen vår avlidne mamma ärver?

Undrar även hur man kan veta att en bouppteckning blir korrekt gjord? Hans far är det väl som skall se till att den blir gjord och kan man upprätta den lite hur som helst. Kan jag kräva att den blir gjord av jurist?

Min halvbror har även en sambo men hon ärver väl inget alls från honom utan har rätt till 50% av deras gemensamma bohag. Enl sambolagen

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga är av arvsrättslig karaktär blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Hur kommer arvet att fördelas?

Förutsatt att din halvbror inte har egna barn så kommer den kvarlåtenskap som han efterlämnar istället att gå till föräldrarna (2 kap. 2 § ÄB). Precis som du skriver så kommer du genom den s.k istadarätten att få den andel som din mamma skulle fått eftersom du är hennes barn och därmed också hennes bröstarvinge (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Arvet kommer därför att fördelas lika mellan dig och din halvbrors far enligt likadelningsprincipen förutsatt att du inte har fler syskon på din mors sida.

Hur ska bouppteckningen göras?

Under bouppteckningen kommer din halvbrors tillgångar och eventuella skulder att redovisas. Du blir som arvtagare en delägare i dödsboet och kommer att kallas till bouppteckningen när denna ska göras (20 kap. 2 § ÄB).

Kan du begära att bouppteckningen görs av en jurist?

En bouppteckning kan göras av både fysiska och juridiska personer så länge som de är lämpade för uppdraget. Du och din halvbrors far kommer inledningsvis att göra en skriftlig sammanställning av din halvbrors tillgångar och ska sedan tillsammans utse två bouppteckningsförrättare, som själva inte får vara arvtagare, som utför bouppteckningen (20 kap. 2 § första stycket ÄB). Bouppteckningsförrättarna ser till så att alla tillgångar och skulder är korrekta samt att allt är antecknat. Ni kan välja att låta två utomstående personer genomföra uppdraget men kan även välja att anlita två jurister för detta. Om du och din halvbrors far har svårt att komma överens om hur arvet ska skiftas kan du som dödsbodelägare ansöka hos tingsrätten där du har din hemvist om att de ska utse en boutredningsman som ser över bouppteckningen. Ofta är den boutredningsman som domstolen utser en advokat men kan även ibland vara en av dödsbodelägarna om personen ifråga är lämplig för uppdraget.

Kommer din halvbrors sambo att ärva och vad händer med deras gemensamma egendom?

Din halvbrors sambo kommer inte att ärva förutsatt att han inte har upprättat ett testamente till förmån för hans sambo. Däremot så har hans sambo rätt att begära att en bodelning ska göras där deras samtliga tillgångar fördelas mellan dem innan ett arvskifte kan göras (8 § samt 18 § Sambolagen). Sambon kommer då att vara delägare i dödsboet fram tills att en bodelning gjorts eller tills dess att det har framkommit att hon inte önskar begära en bodelning. Sambon har fram till förrättningen av bouppteckningen på sig att begära att en bodelning ska göras.

Om sambon inte begär att en bodelning görs så kommer deras bostad och bohag inte att fördelas mellan dem. Då behåller istället vardera sambo det som de själva äger och det som din halvbror står som ägare till kommer att ingå i arvskiftet. Om din halvbror och hans sambo ägde någonting tillsammans så har ni som arvingar rätt att få hans andel av egendomen.

Sammanfattning

Du har som bröstarvinge i din mors ställe rätt att dela på arvet med din halvbrors pappa. Ni blir båda dödsbodelägare tillsammans med hans tidigare sambo tills dess att hon meddelar om hon vill begära bodelning eller inte. Ni väljer två bouppteckningsförrättare, fysiska eller juridiska personer, som kontrollerar att alla uppgifter i bouppteckningen stämmer överens. Du kan även ansöka hos tingsrätten om att en boutredningsman ska sköta boupptecknigen för er om ni inte kommer överens om hur din halvbrors egendomar ska fördelas.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor!

Vänligen,

Evelina SjöbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”