Är det möjligt att avtala bort kravet på "saklig grund" för uppsägning i LAS?

FRÅGA
Hej! Kan man genom individuella anställningsavtal avtala bort delar av LAS? I ett avtal har jag läst följande: Företaget X äger rätt att utan hänsyn till reglerna om saklig grund i LAS säga upp Y från anställningen i Företaget X. Skulle det vara ett giltigt avtal? Det är alltså inte i ett kollektivavtal utan i ett individuellt avtal?mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) är en så kallad semi-dispositiv lag, vilket innebär att det är möjligt att genom kollektivavtal avvika från vissa, särskilt föreskrivna, bestämmelser i lagen. Om ett avtal i annat fall upphäver eller inskränker arbetstagares rättigheter enligt lagen så är avtalet ogiltigt i den delen. Detta framgår av 2 § 2 st. LAS.

Enligt 7 § LAS måste en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. Denna bestämmelse kan inte avtalas bort varken genom ett individuellt anställningsavtal eller genom ett kollektivavtal. Om ett individuellt anställningsavtal är utformat såsom du beskriver i din fråga är det med andra ord ogiltigt i den delen det strider mot LAS. Detta innebär alltså att arbetsgivaren är förhindrad att säga upp medarbetaren utan saklig grund, oberoende av bestämmelsen i det individuella anställningsavtalet.

Hoppas du anser att jag besvarat din fråga. Har du fler frågor eller funderingar, eller har mitt svar väckt några nya, är du välkommen med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84163)