FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt09/03/2022

Är det möjligt att ansöka om ny vapenlicens efter att den blivit återkallad?

Hej!

Frågan gäller vapenlicens.

En anhörig till mig har haft vapenlicens ca 30 år. Denna person har under åren lidit av psykisk ohälsa samt alkoholproblem. Under en händelse för ca 8-9 månader sedan hotade personen att ta livet av sig när denne var påverkad. Polisen blev kontaktat och drog då in vapenlicensen. Personen blev inlagd och har nu varit nykter sedan dess och lämnat blodprover för att behålla sitt körkort. Då jakt är en stor del av personens liv önskas vapenlicensen tillbaka. Hur fungerar detta? Finns det någon bedömning på tid att avvakta med att ansöka igen? Finns det något man kan göra för att bevisa att man är bättre eller är det helt kört på livstid?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din anhörig har möjlighet att ansöka om ny vapenlicens efter att hen fått den återkallad. De regler som styr vapeninnehav och återkallelse av vapenlicenser är vapenlagen, vapenförordningen och RPSFS 2009:13 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftning (FAP 551-3).

Lämplighetskravet
En person kan få sin licens indragen av Polisen om de anser att personen är olämplig att inneha vapen, vilket framgår av 6 kap. 1 § vapenlagen. Fortsättningsvis utgår jag från att Polisen återkallat vapenlicensen på grund av att de anser att personen är olämplig att inneha vapen.

Det finns ingen utskriven gräns för när man som tidigast kan ansöka om att få tillbaka sin licens. De allmänna råden som finns är rekommendationer och inga bindande regler. Det som framgår är dock att en förutsättning för vapenlicens är att sökanden gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig. Brister personen i någon av dessa avseenden bör tillstånd inte meddelas. Det ska alltså ske en bedömning i varje enskilt fall.

Om en person blivit av med sitt tillstånd på grund av alkoholproblem, bör, efter samtycke från denne, yttrande inhämtas från socialnämnden som gör en bedömning av huruvida personens alkoholproblem påverkar lämpligheten av att inneha skjutvapen. I vissa andra fall, då det framkommit att en person av medicinska skäl anses vara olämplig som vapeninnehavare, kan det vara nödvändigt att låta personen styrka sin lämplighet genom ett läkarintyg, se FAP 551-3 s. 8-9.

Sammanfattning
De allmänna råden som finns är alltså att en omprövning av en återkallelse bör ske när det anses lämpligt med stöd av antingen inhämtande av yttrande från socialnämnden eller med hjälp av läkarintyg. Det är svårt för mig att uttala mig om vad som gäller i just din och din anhörigs fall, men mitt råd är att fundera över de allmänna råden ovan: är personen tillräckligt pålitlig och omdömesgill för att inneha skjutvapen igen? Isåfall råder jag er att vända er till socialnämnden eller en läkare som kan styrka att personen inte längre är olämplig att inneha vapen och då ansöka om vapenlicens på nytt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa JonssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?