Är det möjligt att adoptera en vuxen flykting?

2017-07-29 i Adoption
FRÅGA
Kan en svensk adoptera en vuxen flykting
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är att det är mycket svårt. Det är rättens uppgift att pröva om det är lämpligt att en adoption kan tänkas äga rum. För att en adoption ska godkännas ska den vara till fördel för barnet. Dessutom krävs att sökanden de facto har uppfostrat barnet, alternativt vill uppfostra det. Dessa nyss nämnda kriterier kan inte anses vara uppfyllda vid adoption av en vuxen person. Då dessa kriterier ovan inte är uppfyllda tillåts endast adoption i speciella fall, då det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan parterna kan anses lämpligt (4 kap 6 § föräldrabalken). Exempel på ett sådant speciellt fall är om det under en lång tid förelegat en personlig relation mellan parterna som kan likställas med en normal familjerelation.

I en dom från Högsta domstolen (HD) ansågs en ” far och son liknade” relation ha förelegat mellan en ensamstående svensk man och en (vid adoptionsansökningstillfället) vuxen man från Gambia. Dessa båda hade under den gambiske mannens uppväxt utvecklat en nära relation, bland annat genom årliga kontinuerliga besök av den svenska mannen i Banjul (Gambias huvudstad). Den svenske mannen hade vidare tagit med den gambiske mannen i sitt eget testamente och under många år givit honom olika ekonomiska bidrag. Denna ”far och son liknande relation” som utvecklats mellan parterna i detta fall ansåg HD vara skäl nog att tillåta adoptionen, även om den gambiske mannen nu var vuxen. Värt att nämna är att adoptionsansökan i detta fall innan den togs upp i HD fick avslag på grund av att ansökan primärt ansågs vara gjord av ekonomiska skäl, dvs att skälen för adoptionen skulle vara att ge den gambiske mannen bättre levnadsstandard och utbildningsmöjligheter i Sverige än i hemlandet. HD ansåg dock att den speciella personliga relation som utvecklats i detta fall vägde tyngre än de ekonomiska skälen, och därmed fanns tillräckliga skäl för att tillåta adoptionen av den gambiske mannen.

Fallet med den gambiske mannen ovan beskriver enligt mig i stort sätt svaret på din fråga. Det är alltså fullt möjligt för en svensk att adoptera en vuxen person (flykting), dock krävs speciella personliga band mellan de berörda parterna. Ett ekonomiskt skäl, det vill säga att en vuxen flykting ska få det bättre i Sverige än i hemlandet, är aldrig ett tillräckligt skäl för adoption. Att tänka sig att underlätta för en vuxen flykting att få uppehållstillstånd är aldrig heller att anse som tillräckligt skäl för adoption. För att en adoption av en vuxen flykting ska tillåtas krävs i princip att förhållandet mellan den svenska personen och den vuxna flyktingen är att likställa med det förhållande som normalt råder mellan en förälder och dennes barn.

Sammanfattningsvis skulle det alltså ställas mycket höga krav på den personliga relationen mellan den vuxna flyktingen och personen som vill adoptera denne för att adoptionen ska tillåtas. Dessa höga krav på den personliga relationen mellan parterna leder till att man i normala fall inte tillåts adoptera en vuxen flykting. Sällsynta undantag kan dock finnas, vilket exempelvis framgår av rättsfallet med den gambiske mannen ovan.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (602)
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn
2021-07-30 Adoptera 18 åring
2021-07-29 Krävs det samtycke från de biologiska föräldrarna vid en vuxenadoption?
2021-07-21 Kan man adoptera utländska vuxna över 18 år?

Alla besvarade frågor (94603)