Är det lönt att dra en muntlig fordran till domstol?

2018-10-26 i Fordringar
FRÅGA
hejjag har lämnat i ett Betalningsföeläggande och svarande bestrider ärendet.Jag har tagit ett personligt lån som 2 andra orkestermedelemmar ska vara med och betala av för en orkesterbuss, vi har ett muntligtavtal om detta att han de ska betala 244:-/ månad till lånet är betalt. EN betalar enligt avtalet den andre har inte gjort det på 36 månader och har nu en skuld till mig på ca 9000:- som fortlöper varje månad som han inte betalar ( bussen har inget värde längre SKROT) frågan 'är om det är länt att dra det till Tingsrätten??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig först att redogöra för hur du själv kan ansöka om ett betalningsföreläggande med hjälp av Kronofogden, därefter redogöra för vad som gäller vid muntliga avtal och slutligen ge råd i ditt ärende.

Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga sådana

Eftersom att du och din kollega inte skrivit något papper handlar det om en muntlig fordran. Vid muntliga fordringar använder man sig av skuldebrevlagens (SkbrL) bestämmelser om enkla fordringar. Är något förfallodatum inte avtalat ska den som lånat pengar betala när långivaren begär det (5 § SkbrL). Detta brukar benämnas att man ska betala vid anfordran. I ditt fall har ni, som jag förstår det, avtalat om en betalningsplan, vilket innebär att skulden redan har förfallit.

Även om du lånat ut pengar och ni inte skrivit några papper så finns det en giltig skuld. Muntliga löften och skulder är lika giltiga som skriftliga sådana. Problemet för dig är att det är mycket svårare att bevisa att skulden finns.

Du kan ansöka om betalningsföreläggande

För att få betalt för din skuld kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En ansökan om betalningsföreläggande får göras för att få låntagaren att betala en penningskuld som är förfallen till betalning om förlikning är tillåten i saken (2 §).

Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten (9 §). I ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för det (10 §). Det betyder att du ska skriva vad du begär och varför du begär det. Du ska även ange skuldens belopp, förfallodagen och eventuell ränta du begär (11 §). På Kronofogdemyndighetens hemsida finns väl förklarat hur du fyller i en ansökan om ett betalningsföreläggande. Att ansöka kostar 300 kronor.

Om låntagaren invänder kan tvisten prövas i domstol

Det som händer när det utfärdas ett betalningsföreläggande är att Kronofogdemyndigheten skickar ett brev till den som är skyldig dig pengar (låntagaren) och följande kan hända:

1. Låntagaren väljer att betala till dig.
2. Låntagaren invänder mot skulden genom att skriva till Kronofogdemyndigheten. Du får då avgöra själv om du vill att din ansökan i fortsättningen ska behandlas av domstol. Om du väljer att gå till domstol tillkommer en avgift till domstolen.
3. Låntagaren hör inte av sig till Kronofogdemyndigheten. Då meddelas ett utslag att låntagaren är skyldig att betala det du begärt. Även i det fallet kan låntagaren invända och det kan krävas att domstol tar över ärendet.

Om låntagaren redan betalar i första steget är problemet löst för dig och du har fått dina pengar. Om det meddelas ett utslag och låntagaren inte invänder kommer Kronofogdemyndigheten att börja med att driva in skulden, vilket kan ske genom t.ex. utmätning hos låntagaren.

Muntliga avtal är svåra att bevisa

Det svåra i ditt fall är att du och din bekant inte har skrivit några papper om skulden. Huvudregeln i svensk rätt är att den som påstår något är den som har bevisbördan. Det innebär att om du påstår att det finns en skuld har du en skyldighet att bevisa det. Bevisbördan kan gå över till din motpart om vederbörande t.ex. påstår att skulden redan återbetalts. Då är det din motpart som påstår något och din motpart som ska bevisa det.

Om den som är skyldig dig pengar är ärlig kommer vederbörande att erkänna skulden grundat på det du påstår. Men det finns även en risk att han nekar. Det bästa vore om ni hade något skriftligt avtalat, men även andra bevis kan vara användbara; t.ex. SMS-konversationer, e-post er emellan eller eventuella personer som varit närvarande och kan vittna.

Svaret på din fråga, om det är lönt att dra det till domstol, är i slutändan beroende av dels om den som är skyldig dig pengar har utmätningsbara tillgångar (dvs. om vederbörande har tillgångar att betala med), dels om du kan bevisa att det finns en skuld er emellan.

Jag kan tyvärr inte ge dig råd om det är lönt att dra tvisten till domstol, för ett sådant svar krävs det att någon tittar närmre på bevisläget. Min rekommendation, om du inte själv vill vända dig till Kronofogden, är att du bokar tid med någon av våra jurister. Juristen kan titta närmre på hur bevisläget ser ut och råda dig vidare i ärendet. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per e-post, telefon och Skype; det som fungerar bäst för dig!

Vill du boka tid kan du göra det via vår hemsida eller genom att ringa till vår juristbyrå på telefonnummer 08-533 300 04.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (554)
2019-04-24 Vad innebär regressrätt och hur använder jag den?
2019-04-22 Krav på ytterligare betalning
2019-04-21 Substitution
2019-04-17 Ett dödsbo har större skulder är tillgångar, hur ska de olika prioriteringarna prioriteras enligt förmånsrättslagen?

Alla besvarade frågor (68195)