Är det lönt att anmäla ett eventuellt olaga hot?

Om en person hotar mej och min familj och våra barn. Tex att dom ska döda mej mm. Kan jag komma någon vart om jag anmäler personen? Speciellt om personen hota med att skicka MC gäng på mej och min familj om jag anmäler. Jag vill bara veta om jag har någon chans om jag gör en anmälan innan jag gör det.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Olaga hot
Din fråga rör brottet “olaga hot” som regleras i 4 kap. 5 § brottsbalken. Där framgår att den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot.

Vid bedömningen huruvida ett hot varit ägnat att framkalla en allvarlig rädsla hos den hotade eller inte, utgår man objektivt från de faktiska omständigheterna utifrån den hotades perspektiv. Det innebär att det inte spelar någon roll om du, som hotad, faktiskt har känt en allvarlig rädsla för exempelvis annans säkerhet, utan om du objektivt borde känt en sådan allvarlig rädsla. Man ser också till exempelvis vilken relationen mellan den hotade och den som hotar är, hur hotet uttalas och hur gärningsmannen agerar i övrigt. Det spelar ingen roll om gärningsmannen faktiskt har/haft för avsikt att verkställa hotet eller inte. 

Värt att betona är att det krävs att hotet varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade. Det är alltså inte tillräckligt att den hotade (objektivt) känner en rädsla som inte är allvarlig art. 

Din situation
Vad som gäller i just din situation är svårt för mig att avgöra, då jag dels behöver veta mer kring omständigheterna, och i slutändan är det domstolen som avgör om personen gjort sig skyldig till olaga hot eller inte. Mitt råd till dig är dock alltid att anmäla hoten. Det är sedan polisen och en åklagare som gör bedömningen, utifrån vad du berättar, och eventuellt inleder en förundersökning mot personen. 

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Kajsa JonssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”