Är det lagreglerat hur många förfallodagar det ska vara på en faktura?

2016-10-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA
finns det någon lag på hur många dagar det ska vara mellan fakturadatum och förfallodatum från företag till privatperson?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns inte någon lag som reglerar hur lång förfallotid en faktura ska ha. Det är upp till säljaren att bestämma hur lång tid köparen har på sig att betala, såvida det inte finns några andra avtalsvillkor som säger annat.

Dock finns en del riktlinjer att förhålla sig till vad gäller förhållandet mellan konsument och näringsidkare. I 36 § konsumentköplagen stadgas nämligen att förfallotiden inte får vara utsatt innan varan hålls köparen till handa. Vad gäller tjänster mellan konsument och näringsidkare blir istället 41 § konsumenttjänstlagen tillämplig. Där framgår att konsumenten är skyldig att betala vid anfordran sedan näringsidkaren har utfört tjänsten, om inte annat följer av avtalet. Har konsumenten i tid begärt en specificerad räkning, är han eller hon inte skyldig att betala förrän en sådan räkning har kommit honom eller henne till handa. Vad gäller köp mellan privatpersoner och köp mellan näringsidkare blir istället 49 § köplagen tillämplig som har en snarlik reglering som ovan nämnt.

Sammanfattningsvis går alltså att nämna att det inte finns någon lag som reglerar hur lång förfallotid en faktura ska ha. Dock finns riktlinjer att förhålla sig till vilket betyder att säljaren inte ges helt fria tyglar till att på egen hand bestämma förfallotiden.

Jag hoppas att jag kunde bringa en viss klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (857)
2020-12-31 Ny avtalad leveranstid
2020-12-26 Hur gör man när SJ agerat felaktigt?
2020-12-25 Pengarna drogs från kontot, men jag fick inte produkten - vad ska jag göra?
2020-12-25 Hur kan man återkräva deposition från bolag i europaområdet?

Alla besvarade frågor (88108)