Är det lagligt för ett företag att återkräva lön om jag sagt upp mig själv före en viss avtalad minsta anställningstid? Har jag sagt upp mig, om jag gjort det muntligen, medan mitt anställningsavtal säger att det ska ske skriftligen?

FRÅGA
Hej,Jag blev anställd som fastighetsmäklare och hade en garantilön om 25.000 kr/månaden inkl. semester ersättning i 6 månader. Efter nästan 1 år ville jag säga upp mig för att det gick väldigt dåligt och efter mitt första halvår jobbade jag på endast 100 % provision. Under hela anställningstiden drog jag in 3-4 gånger mer än garantilönen (om 150.000 för 6 månader). Sedan sa jag som sagt upp mig muntligt och allting verkade väldigt lugnt med min chef. Samtidigt som det står i anställningsavtalet att uppsägningen ska ske skriftligen för att denne ska vara giltig.Nu har jag hur som helst fått en faktura på 150.000 från det bolaget som avser hela den garantilönen jag fick och som de vill att jag nu ska betala tillbaka då de anser att jag har sagt upp mig inom 1,5 år från att anställningen började. Jag trodde aldrig i min vildaste fantasi att det skulle stå en sådan löjlig punkt i avtalet, vilket det faktiskt gör. Vilket jag aldrig läste eller tänkte på när jag skrev på via e-signatur och inte skriftligen. Mina frågor är: är det lagligt/rimligt att ha en sådan punkt i ett anställningsavtal, trots jag att ändå dragit in så mycket mer pengar än så till bolaget? Har jag ens sagt upp mig, med tanken på att uppsägningen ska ske skriftligen enligt avtalet och det inte finns någon sådan skriftlig uppsägning?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Vi kommer att kika närmare på anställningsskyddslagen (LAS) och avtalslagen (AvtL).

Ja, avtalet är giltigt och ska hållas

Huvudregeln i svensk rätt är att alla avtal ska hållas.

I ditt fall har du och arbetsgivaren avtalat att du ska betala tillbaka garantilönen om totalt 150 000 kr, om du säger upp dig inom en viss tid, vilket i realiteten innebär att du jobbat oavlönad.

Svensk lagstiftning ställer inte upp något krav på minimilön, varför det i regel går att avtala om att jobba utan ersättning på ett sådant sätt, även om det inte är rekommenderat.

I de flesta fall förhindras däremot sådana avtal genom kollektivavtal, men eftersom du inte nämner ett sådant, så utgår jag ifrån att det inte finns på arbetsplatsen.

Ditt underskrivna anställningsavtal kan därför tyckas vara oskäligt, men likväl giltigt.

Beloppet du ska betala tillbaka kanske kan sättas ned

En potentiell väg att gå är att yrka på jämkning, det vill säga att domstol sätter ned vad du tvingas betala tillbaka, om avtalsvillkoret anses vara så pass oskäligt. Min bedömning är däremot att avtalsvillkoret måste stått skrivet på ett ställe eller på ett sådant sätt att det var svårt för dig att se eller läsa det. Den omständigheten att du använt dig av e-signatur vid tecknandet av avtalet eller att du inbringat arvodesintäkter om cirka 500 000 kr anser jag inte vara tillräckliga för att jämkning skulle bli aktuellt (36 § första stycket AvtL).

Däremot anses en anställd vara skyddsvärd i svensk lagstiftning, och i bedömningen ovan ska hänsyn tas till behovet av skydd för den som intar en underlägsen ställning i avtalet, varför det finns visst utrymme att argumentera för jämkning, men enligt min bedömning borde detta utrymme fortfarande vara litet (36 § andra stycket AvtL).

Angående den muntliga uppsägningen

Anställningsskyddslagen uppställer inga formkrav när det kommer till en uppsägning från din sida, men när arbetsgivaren säger upp dig ska det ske i skrift (8 § första stycket LAS).

Följden av att arbetsgivaren inte säger upp dig skriftligen gör däremot inte uppsägningen ogiltig, men det innebär däremot ett brott mot formföreskrifterna, vilket ger oss viss vägledning i hur ditt fall ska bedömas, där du sagt upp dig muntligen, trots att det enligt avtalet skulle ske skriftligen.

Dessutom är frågan om inte din arbetsgivare godkänt din muntliga uppsägning då allt, som du själv skriver, "verkade väldigt lugnt" när du sade upp dig själv. Här kan ni alltså anses ha ingått en muntlig överenskommelse om en ändring av ditt anställningsavtal avseende hur du ska säga upp dig själv, särskilt eftersom de inte haft några invändningar mot detta.

Bevissvårigheter

Ditt fall är däremot lite knepigt utifrån den aspekten att det är du själv som önskar bevisa att du inte sagt upp dig själv, medan en skriftlig uppsägning brukar rekommenderas i syfte att arbetstagaren ska kunna bevisa att en uppsägning faktiskt skett.

Det föreligger i ljuset av ovanstående bevissvårigheter kring om du faktiskt sagt upp dig själv eller inte, men samtidigt borde din arbetsgivare kunna påvisa att du inte infunnit dig på jobbet sedan du sade upp dig själv eller utfört några arbetsuppgifter och så vidare.

Eventuellt kontraktsbrott

Viktigt att tänka på i denna fråga är också att det rent formellt sätt är du som begått ett eventuellt kontraktsbrott genom att inte följa de avtalsvillkor som du gått med på, och en stark avrådan är att fara med osanning.

Min slutliga bedömning är därför att du sagt upp dig själv med bindande verkan.

Rekommendationer

Utifrån de omständigheter du presenterat finner jag det som klarlagt att anställningsavtalet är giltigt och att du ska anses ha sagt upp dig med bindande verkan.

En eventuell lösning skulle kunna vara att du går tillbaka till företaget, förutsatt att arbetsgivaren går med på detta. Du kan alltid höra dig för om möjligheten, förutsatt att det är något du vill göra givetvis.

Tänk på att en rättslig process är både tids- och kostnadskrävande, varför en uppgörelse i godo alltid är att föredra.

Skulle du önska vidare vägledning är ett råd att alltid vända sig till sitt fackförbund, förutsatt att du är medlem i ett sådant.

Några avslutande ord

I övrigt hoppas jag att du fick svar på dina frågor, och önskar dig en fin dag!

Med vänliga hälsningar,

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1685)
2021-01-27 Uppsägning på grund av framtida graviditet
2021-01-25 Vad gäller enligt LAS när jag blivit uppsagd
2021-01-24 Har jag rätt till löneökning om jag är under uppsägning?
2021-01-23 Arbete hos annan arbetsgivare vid arbetsbefrielse

Alla besvarade frågor (88540)