Är det lagligt att vara folkbokförd på garagets adress?

2020-12-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
En vän till mig har ett aktiebolag som äger ett industrigarage och är samtidigt folkbokförd på den adressen personligen, på garagets adress. Är detta verkligen lagligt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om folkbokföring återfinns i Folkbokföringslagen. En person ska vara folkbokförd där den är bosatt och det är där man regelbundet spenderar sin dygnsvila, enligt 6-7 §§ Folkbokföringslagen.

Enligt 42 § folkbokföringslagen kan en person dömas för folkbokföringsbrott om personen lämnar en oriktig uppgift till grund för ett beslut om folkbokföring eller underlåter att fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 25-27 §§. Detta förutsätter att åtgärden innebär fara i bevishänseende vilket innebär att det föreligger konkret fara för att felaktiga uppgifter registreras i folkbokföringen.

Med detta sagt är det alltså olagligt att folkbokföra sig på en annan adress än den man regelbundet spenderar sin dygnsvila på. Om din vän inte bor i garaget, och inte heller spenderar regelbundet sin dygnsvila där kan det handla om ett folkbokföringsbrott om hen medvetet lämnat felaktiga uppgifter.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Fawzia Hassoun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91294)