Är det lagligt att vägra ta emot kontanter som betalning?

2019-02-06 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Kan jag stämma kommunbiblioteket för att inte ta emot kontanter för fotokopior, fjärrlån etc.?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 5 kap. 1 § 2 st. Riksbankslagen är sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken lagliga betalningsmedel, denna paragraf är dock dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort mellan parterna.

Det är upp till näringsidkaren att välja vilket betalmedel som denne vill acceptera för sina varor och tjänster. En del näringsidkare har valt att endast arbeta mot faktura eller kortbetalning.

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog i en dom att landstinget måste erbjuda patienter möjligheten att betala med kontanter. Det gäller alltså endast inom sjukvården och inte för andra verksamheter.

Som jag tidigare nämnde är 5 kap. 1 § 2 st. Riksbankslagen dispositiv och kan avtalas bort, anledningen till att högsta förvaltningsdomstolen fastslog att landstinget inte kan avtala bort paragrafen mellan landstinget, i dess egenskap av vårdgivare, och vårdtagare är att rättsförhållandet dem emellan inte kan anses vara av civilrättslig karaktär.

Sammanfattningsvis har biblioteket rätt att besluta om att inte ta emot kontanter.

Vänligen,

Melica Djahani
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (709)
2019-02-28 Otydlig information vid avtal i konsumentförhållanden
2019-02-25 Får butiker sälja livsmedel som har passerat bäst före-datum?
2019-02-17 När tillämpas distansavtalslagen?
2019-02-13 Ska skuld räknas bort från köpesumman?

Alla besvarade frågor (66963)