Är det lagligt att spela in telefonsamtal utan den andre personens vetskap?

FRÅGA
Hej, Jag har under flera gånger haft telefonsamtal med en kille och för inte så länge sedan fick jag reda på, att han spelat in alla våra samtal. Jag hade ingen aning om det och är rädd att personlig information ska utnyttjas på något sätt. Jag hade ingen aning om att han spelade in alla samtal men han erkände det till mig. Han har även spelat in andra människors samtal utan deras tillåtelse för att samla på sig "bevis", som han kan ha nytta för om någon ljuger. Är det lagligt att göra så?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Brottsbalk (1962:700), nedan kallad BrB.

Olovlig avlyssning

I 4 kapitlet 9a § BrB regleras brottet olovlig avlyssning, vilket är det brott som är aktuellt vid inspelning av t.ex. telefonsamtal.

Huvudregeln är att det inte är tillåtet att spela in samtal mellan andra om de inte är medvetna om att inspelningen äger rum. Detta gäller dock inte om den som spelar in samtalet själv deltar i samtalet. Det är alltså tillåtet att spela in ett samtal så länge man själv deltar i konversationen.

Förtal

Du skriver att du är rädd att personlig information om dig ska utnyttjas på något sätt. Eftersom jag inte vet vilken typ av information du är rädd att han ska utnyttja eller på vilket sätt du är rädd att han ska utnyttja informationen så är det svårt för mig att svara på vad konsekvenserna skulle kunna bli. Beroende på vad det är för information så skulle brottet förtal kunna bli aktuellt om informationen skulle spridas vidare (5 kapitlet 1 § BrB). Om killen genom att sprida informationen vidare pekar ut dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller sprider uppgifter om dig som är ägnade att utsätta dig för andras missaktning, så kan han dömas för förtal.

Sammanfattning

Så länge den här killen har deltagit i konversationen har han inte begått något brott då han spelat in samtalen. Om han sedan sprider informationen vidare och denna information faller under förtalsbrottet (t.ex. om han sprider information att du har begått ett brott) så kan han dömas för förtal.

Hoppas svaret har varit till hjälp! Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1178)
2021-06-19 Bli fotograferad på sin egen tomt
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?
2021-05-30 Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?

Alla besvarade frågor (93215)