Är det lagligt att spela in telefonsamtal med sina medarbetare?

FRÅGA
ÄR det lagligt för mig som chef att spela in telefonsamtal med mina medarbetare? Låt säga att medarbetaren ljuger om att hen inte fått tagit del av information som klart och tydligt blivit tilldelad hen över telefonsamtal inte bara en gång utan flera. Hen (medarbetaren) har också vid flertal tillfällen kränkt och försökt smutskastat mig både på arbetsplatsen till kunder och direkt till mig öga mot öga. Jag vill alltså använda det här materialet om möjligt för att få hen sparkad eller att min chefer högre upp ska få se hur hen egentligen beter sig "bakom stängda dörrar".Eftersom hen är oerhört kalkylerande i sina handlingar så vet jag inte vad jag som chef kan göra för att få personen att sluta. Hen har redan fått felrtalet andra chefer att säga upp sig då den vägrat medarbetarsamtal, använder sig av psykisk mobbning och gaslightning och ljuger sedan om det till HR och beskyller cehferna i fråga för att ha gjort alltihopa, i det här fallet mig. Jag vet verkligen inte vad som kan göras längre då hen aldrig gör saker skriftligt eller alltid har en lögn som backup i sammanhanget, oavsett vad det gäller.Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).

Är det lagligt för dig att spela in telefonsamtal med dina medarbetare?

Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst där allmänheten inte har tillträde och som själv inte deltar i eller obehörigen berett sig tillträde till döms för brottet olovlig avlyssning (BrB 4 kap. 9 a §).

Om du skulle spela in telefonsamtal med dina medarbetare utan att de vet om att samtalet spelas in för att sedan använda det som bevis för dina chefer innebär det att du kan göra dig skyldig till brottet olovlig avlyssning. Om det däremot är så att du faktiskt själv deltar i samtalet som spelas in är det tillåtet för dig att spela in och använda dig av samtalet som material för att visa dina chefer. Om du själv deltar i samtalet krävs det heller inte att dina medarbetare är medvetna om att samtalet spelas in.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1167)
2021-05-09 ​Är det olagligt att meddela annan om att det de har gjort är brottsligt?
2021-05-09 Måste man gå ut från en butik om personalen ber om det?
2021-05-08 Kan en markägare förbjuda tillträde till fornminnen på sin mark?
2021-04-30 SEXUELLA TRAKASSERIER I SKOLAN

Alla besvarade frågor (92105)