Är det lagligt att spela in någon utan dennes vetskap?

FRÅGA
Är det lagligt att spela in ett samtal utan vetskap om den andre spelar in utan att informera mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om det är lagligt att någon annan spelar in ett samtal med dig utan att du vet om det. Det brott som aktualiseras av din fråga är i första hand olovlig avlyssning, som finns beskrivet i 4 kap. 9 a § brottsbalken (BrB).

Vad krävs för att inspelningen ska vara "olovlig"?

Utgångspunkten är att det är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet inte har vetskap om att en inspelning sker. För att det ska vara olagligt krävs det dessutom att den som spelar in inte själv deltar i samtalet. Detta medför motsatsvis att det är fullt tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i. Det krävs alltså inte att den andra samtalsparten har vetskap om att samtalet spelas in, så länge personen som spelar in själv deltar i dialogen.

Eftersom det inte framgår av din fråga om personen som har spelat in har deltagit i samtalet eller inte kan jag däremot tyvärr inte svara på om inspelningen är tillåten i just ditt fall.

Om inspelningen sprids kan andra brott aktualiseras

Avslutningsvis vill jag också upplysa dig om att andra brott kan aktualiseras om inspelningen sprids vidare, även om själva inspelningen möjligen inte är olaglig. I sådana fall är det alltså istället spridningen som är olaglig. Detta skulle kunna bli aktuellt om inspelningen innehåller känslig information om dig. Om inspelningen till exempel utpekar dig som brottslig eller klandervärd kan brottet förtal aktualiseras (5 kap. 1 § BrB).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1119)
2021-02-23 Inte olagligt att öppna död persons post
2021-02-22 Är det olagligt att hota att döda någon annans hundar?
2021-02-21 Olaga integritetsintrång
2021-02-21 Är det brottsligt att sprida en känsliga uppgifter på nytt

Alla besvarade frågor (89501)