Är det lagligt att spela in med mobiltelefonen under ett möte du själv deltar i?

FRÅGA
Är det lagligt att spela in med telefonen under ett fysiskt möte man själv deltar i ?
SVAR

Hej! Vad kul att du vänder dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Brottet olovlig avlyssning kan aktualiseras om situationen rör en ljudinspelning som en person gör med hjälp av en mobiltelefon, se brottsbalken 4 kap. 9a §.

Lagen ställer upp krav på att inspelningen ska ske med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel, samt att inspelningen sker på privat plats, dit allmänheten inte har tillgång. Inspelningen ska vara hemlig för övriga deltagande i samtalet och alltså ske utan samtycke. Ett avgörande krav i bestämmelsen är att den som spelar in inte deltar i samtalet.

Lagen ställer upp ett krav på uppsåt, vilket något förenklat betyder att personen ska ha haft vilja att spela in samtalet och varit medveten om detta. Att spela in något av misstag är inte olagligt, se bestämmelsen om uppsåt i brottsbalken 1 kap. 2 §.

Motsatsvis är det lagligt att spela in ett samtal du själv deltar i. Med deltagande menas att du deltar i samtalet, och inte enbart är en passiv åhörare.

Att spela in ett möte eller samtal kan få andra verkningar och motivera arbetsrättsliga åtgärder om det sker inom arbetsplatsen. Ha även i åtanke att det kan upplevas integritetskränkande att bli inspelad, även om det inte skett i sådant syfte. Att tänka på om du planerar att använda inspelningen genom att dela den till andra personer eller offentliggöra den är att andra bestämmelser kan aktualiseras som gör användningen olaglig eller grundar skadeståndsansvar. Inspelningens innehåll avgör, se exempelvis lag om företagshemligheter, upphovsrättslagen eller dataskyddsförordningen (GDPR).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline om du har fler funderingar.

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
kHallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-07-17 23:32
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (832)
2019-10-19 Olaga hot från ungdomar
2019-10-18 Får en lärare spela in ett möte med rektorn?
2019-10-16 Min granne för högt oljud som stör mig, vad kan jag göra?
2019-10-13 Vart går gränsen för bostaden vid hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (73809)