Är det lagligt att spela in med mobiltelefonen under ett möte du själv deltar i?

FRÅGA
Är det lagligt att spela in med telefonen under ett fysiskt möte man själv deltar i ?
SVAR

Hej! Vad kul att du vänder dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Brottet olovlig avlyssning kan aktualiseras om situationen rör en ljudinspelning som en person gör med hjälp av en mobiltelefon, se brottsbalken 4 kap. 9a §.

Lagen ställer upp krav på att inspelningen ska ske med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel, samt att inspelningen sker på privat plats, dit allmänheten inte har tillgång. Inspelningen ska vara hemlig för övriga deltagande i samtalet och alltså ske utan samtycke. Ett avgörande krav i bestämmelsen är att den som spelar in inte deltar i samtalet.

Lagen ställer upp ett krav på uppsåt, vilket något förenklat betyder att personen ska ha haft vilja att spela in samtalet och varit medveten om detta. Att spela in något av misstag är inte olagligt, se bestämmelsen om uppsåt i brottsbalken 1 kap. 2 §.

Motsatsvis är det lagligt att spela in ett samtal du själv deltar i. Med deltagande menas att du deltar i samtalet, och inte enbart är en passiv åhörare.

Att spela in ett möte eller samtal kan få andra verkningar och motivera arbetsrättsliga åtgärder om det sker inom arbetsplatsen. Ha även i åtanke att det kan upplevas integritetskränkande att bli inspelad, även om det inte skett i sådant syfte. Att tänka på om du planerar att använda inspelningen genom att dela den till andra personer eller offentliggöra den är att andra bestämmelser kan aktualiseras som gör användningen olaglig eller grundar skadeståndsansvar. Inspelningens innehåll avgör, se exempelvis lag om företagshemligheter, upphovsrättslagen eller dataskyddsförordningen (GDPR).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline om du har fler funderingar.

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1169)
2021-05-11 Får mitt ex vara i vårt samägda hus?
2021-05-11 Får man lägga upp en video på någon som arbetar på instagram?
2021-05-09 ​Är det olagligt att meddela annan om att det de har gjort är brottsligt?
2021-05-09 Måste man gå ut från en butik om personalen ber om det?

Alla besvarade frågor (92161)