Är det lagligt att spela in ett telefonsamtal?

FRÅGA
Har försökt sätta mig in i om det är lagligt att spela in telefonsamtal (som jag har med andra) mest för att kunna gå tillbaka och se om jag har glömt något, men också i framtiden så om någon har sagt något och vill ändra på sig senare, ska jag ha bevis för de personen sa.Har kollat runt lite och det verkar som att det är okej att spela in utan att medela parterna så länge som jag själv deltar i samtalet (Brottsbalk (1962:700) kap4 - 8,9 är det källor som är givna). Men som jag förstår verkar lagan bara ta upp om man olovligen spelar in eller på annat sätt kommer åt andras kommunikationer som man inte är en del utav. Skulle vilja få ett förtydligande!/Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuell lagtext

I lagtexten står att du som olovligen med ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud, i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar allmänheten inte har tillträde till, och som du själv inte deltar i, eller som du olovligen givit dig själv en rätt att delta i, döms för olovlig avlyssning (4 kap 9 a § brottsbalken).

Vad menas med ”olovligen”?

Lagen riktar in sig exempelvis på den som spelar in ett telefonsamtal. Begreppet ”olovligen” innebär här motsatsvis att du får spela in ett samtal du har tillåtelse att spela in, även om du själv inte är deltagande i det. Får du exempelvis ett godkännande av ena parten i ett telefonsamtal att spela in det, är det inte att anse som olovlig avlyssning, även om du själv inte skulle säga ett ord under samtalet.

Vad menas med ”i hemlighet”?

I lagen står att avlyssningen ska ske ”i hemlighet”, vilket innebär att själva faktumet att du avlyssnar samtalet (med någon form av avlyssningsapparatur) måste vara hemligt för parterna i samtalet. Om de är medvetna om att du som tredje part sitter och spelar in samtalet är det inte att anse som olovlig avlyssning. Är du själv deltagande part i samtalet spelar dock denna hemlighetsaspekt ingen roll, eftersom lagen överhuvudtaget inte är tillämplig på denna situation (se stycket nedan). Du har således som deltagande part i ett samtal ingen som helst skyldighet att meddela din motpart att du spelar samtalet.

Gäller lagen överhuvudtaget när du själv deltar i samtalet?

Svaret är nej. Detta framgår motsatsvis av uttrycken ”samtal mellan andra” och ”som du själv inte deltar i” i lagtexten ovan. Det är därmed fullt tillåtet, att såväl öppet som i hemlighet, spela in ett samtal du själv deltar i. Det finns ingen lag som säger något annat. Det kan ju, precis som du är inne på i din fråga, i många lägen vara viktigt att spela in sina egna samtal, då det annars kan vara svårt att bevisa att man exempelvis blivit utsatt för en lurig telefonförsäljare eller för ett brott.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1208)
2021-07-31 Kan man bli straffad om man sprider nakenbilder/videos eller om hotar om att göra det?
2021-07-31 Förhindra grannar från att använda ens brygga
2021-07-31 Träna lös hund på allmän plats
2021-07-28 Får man filma och fotografera andra personer?

Alla besvarade frågor (94587)