Är det lagligt att spela in ett telefonsamtal?

Har försökt sätta mig in i om det är lagligt att spela in telefonsamtal (som jag har med andra) mest för att kunna gå tillbaka och se om jag har glömt något, men också i framtiden så om någon har sagt något och vill ändra på sig senare, ska jag ha bevis för de personen sa.

Har kollat runt lite och det verkar som att det är okej att spela in utan att medela parterna så länge som jag själv deltar i samtalet (Brottsbalk (1962:700) kap4 - 8,9 är det källor som är givna). Men som jag förstår verkar lagan bara ta upp om man olovligen spelar in eller på annat sätt kommer åt andras kommunikationer som man inte är en del utav.

Skulle vilja få ett förtydligande!

/Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuell lagtext

I lagtexten står att du som olovligen med ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud, i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar allmänheten inte har tillträde till, och som du själv inte deltar i, eller som du olovligen givit dig själv en rätt att delta i, döms för olovlig avlyssning (4 kap 9 a § brottsbalken).

Vad menas med ”olovligen”?

Lagen riktar in sig exempelvis på den som spelar in ett telefonsamtal. Begreppet ”olovligen” innebär här motsatsvis att du får spela in ett samtal du har tillåtelse att spela in, även om du själv inte är deltagande i det. Får du exempelvis ett godkännande av ena parten i ett telefonsamtal att spela in det, är det inte att anse som olovlig avlyssning, även om du själv inte skulle säga ett ord under samtalet.

Vad menas med ”i hemlighet”?

I lagen står att avlyssningen ska ske ”i hemlighet”, vilket innebär att själva faktumet att du avlyssnar samtalet (med någon form av avlyssningsapparatur) måste vara hemligt för parterna i samtalet. Om de är medvetna om att du som tredje part sitter och spelar in samtalet är det inte att anse som olovlig avlyssning. Är du själv deltagande part i samtalet spelar dock denna hemlighetsaspekt ingen roll, eftersom lagen överhuvudtaget inte är tillämplig på denna situation (se stycket nedan). Du har således som deltagande part i ett samtal ingen som helst skyldighet att meddela din motpart att du spelar samtalet.

Gäller lagen överhuvudtaget när du själv deltar i samtalet?

Svaret är nej. Detta framgår motsatsvis av uttrycken ”samtal mellan andra” och ”som du själv inte deltar i” i lagtexten ovan. Det är därmed fullt tillåtet, att såväl öppet som i hemlighet, spela in ett samtal du själv deltar i. Det finns ingen lag som säger något annat. Det kan ju, precis som du är inne på i din fråga, i många lägen vara viktigt att spela in sina egna samtal, då det annars kan vara svårt att bevisa att man exempelvis blivit utsatt för en lurig telefonförsäljare eller för ett brott.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo