FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB06/12/2018

Är det lagligt att spela in ett samtal och presentera som bevis?

BrB 4 kap. 9a §, olovlig avlyssning

Är det lagligt att spela in ett samtal utomhus, tex en hotsituation när person A hotar person B och jag som tredje person inte deltar i samtalet?

Om det är lagligt kan jag då också använda inspelningen vid en ev polisanmälan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder ditt till Lawline med din fråga!

Du har helt rätt i att det i så fall rör sig om olovlig avlyssning enligt 4 kap 9a § BrB.

Är själva inspelningen olaglig?

För att inspelningen ska vara olaglig krävs för det första att inspelningen skett med hjälp av tekniskt hjälpmedel, exempelvis mobiltelefon.

För det andra ska personen själv inte delta i samtalet. Det är lagligt att spela in personerna utan att dem är varse om det, under förutsättning att du själv deltar i samtalet. Om du däremot som i situationen du beskriver spelar in person A som hotar B i smyg utan att själv delta, är det olagligt och du gör dig skyldig till olovlig avlyssning.

För det tredje ska det röra sig om ett utrymme dit allmänheten inte har tillgång. Har det skett i ett enskilt rum, är det alltså olagligt. Har det skett i en park eller mitt på gatan är det exempel på platser dit allmänheten har tillgång. Du beskriver att det skett utomhus vilket talar för att det rör sig om ett utrymme dit allmänheten har tillträde.

Är det olagligt att använda som bevis?

I Sverige råder fri bevisföring. Det innebär att du i princip får presentera vilka bevis som helst för polisen, oavsett om det tillkommit genom olovlig avlyssning (35 kap 1 § RB). Det är alltså lagligt att använda som bevis och rätten kan använda inspelningen som bevis för att fälla personen.

Sammanfattningsvis verkar det utifrån det du beskriver som att själva inspelningen är laglig eftersom det skett utomhus, vilket typiskt sätt bör va tillgängligt för allmänheten. Men kom ihåg att det utrymmet är helt avgörande eftersom du själv inte deltagit i samtalet. Att använda det som bevis vid polisanmälan och senare rättegång finns det inga hinner för oavsett om det räknas som en olovlig eller lovlig inspelning.

Svar på din fråga:

Från det du beskriver verkar det inte röra sig om olovlig inspelning, oavsett går det bra att visa för polisen.

Hoppas det här var svar på din fråga, hör gärna av dig igen vid ytterligare funderingar!

Sara HillRådgivare