Är det lagligt att spela in ett samtal?

FRÅGA
Är det lagligt att spela in samtal för att sedan använda bara viss del för att använda i tvistemål....? Mvh S
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregel är att det är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet är omedveten om att inspelningen sker, samt att den som spelar in samtalet inte jälv deltar i samtalet. Så med andra ord det är två villkor som behöver vara uppfyllt för att det ska blir olovligt avlyssning. 1. De som blir inspelade är omedvetna om att inspelningen sker. 2. Personer som spelar in samtalet deltar inte i samtalet, 4 kap. 9a § brottsbalken (BrB).

Därmed kan man motsatsvis utläsa att det är fullt tillåtet att spela in samtal som man själv är delaktig i. Det krävs inte heller att de andra samtalsparterna är medveten om att samtalet spelas in, så länge personen som spelar in själv deltar i dialogen. Denna regeln gäller oavsett om samtalet sker genom telefon eller öga mot öga.

I Sverige har vi principen om fri bevisbörda samt fri bevisvärdering som kompletterar varandra. Principen om fri bevisföring säger att all bevisning får framföras i domstol och principen om fri bevisvärdering anger att rätten efter en samvetsgrann prövning av allt som förekommit i målet ska avgöra vad som är bevisat i målet, 35 kap. 1 § rättegångsbalken. Rätten kan avvisa bevisning om det är uppenbart att beviset skulle bli utan verkan, att beviset inte behövs m.m. 35 kap. 7 § rättegångsbalken.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänlig hälsning/
Arman Mohajeri Falah
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1092)
2021-01-19 Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
2021-01-18 Hur kan jag gå tillväga om jag blir utsatt för hot?
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?

Alla besvarade frågor (88319)