Är det lagligt att smygfilma in på annans tomt?

Vi har en granne som klagat på vår eldning. Nu har han börjat smygfilma in på vår tomt för att kunna klaga ännu en gång. Vi har gjort allt. Bytt vedpanna, Satt upp solfångare, Fått godkänt av sotaren. Hans egen son har kontaktat oss och berättat att pappan har blivit konstig och bad oss lämna honom ifred, men senast idag stod han och smygfilmade igen. Vad ska vi göra? Kan vi polisanmäla honom? Det går inte att prata med honom, det har vi redan försökt Snälla hjälp oss.


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel så får man fotografera och filma vad man vill men det finns undantag som benämns bland annat i brottsbalken (BrB).

Kränkande fotografering

Ett utav undantagen är ”kränkande fotografering” som du finner i 4 kap 6a § BrB. För att detta brott ska vara aktuellt krävs det att det används ett tekniskt hjälpmedel, dvs en mobil, kamera etc. Det spelar ingen roll om det är stillbilder eller en video. I ert fall så är denna punkt uppfylld.

Det krävs vidare att det är görs olovligen och i hemlighet. Det betyder att fotograferingen sker utan att ni vet om det och utan ert samtycke. Som du beskriver i din fråga så bör även denna punkt vara uppfylld.

Till sist krävs det att fotograferingen skett inomhus i en bostad, omklädningsrum eller liknande. Om man blir fotograferad utomhus i trädgården, på balkongen eller altanen omfattas handlingen alltså inte av brottet ”kränkande fotografering”. Om er granne smygfilmar på er tomt så omfattas inte detta av brottet. Om han skulle börja filma in i er bostad så omfattas fotograferingen av bestämmelsen.

Kameraövervakning

Om situationen är sådan att er granne satt upp en kamera som övervakar er tomt så kan kameraövervakningslagen bli aktuell. Kameraövervakning för privata personer kan vara tillåten om övervakningen bara omfattar ens egna privata mark eller även allmän plats om man fått samtycke av den som övervakas, (5 § och 22 1st § samma lag). Det finns vissa undantag i 23 § men dessa verkar inte vara aktuella i ert fall. Eftersom ni inte gett ert samtycke så har grannen inte tillåtelse att kameraövervaka er.

Ofredande

Brottet ofredande är när en person agerar med ett hänsynslöst beteende och det innebär en kännbar frihetskränkning för den som blir utsatt, (4 kap 7 § BrB). Det är alltså en ganska vid bestämmelse som kan inbegripa många olika handlingar. Det kan exempelvis vara att en person upprepade gånger skickar sms eller ringer trots att man bett personen att sluta.

Att filma någon på allmän plats, dvs er tomt i detta fallet, är inte olagligt i sig. Men beteendet hur man filmar kan vara brottsligt. Om er granne gör det på ett hänsynslöst sätt och ni flertalet gånger bett honom att sluta så kan det handla om ett ofredande. Eftersom jag inte vet exakt hur er situation ser ut är det svårt att göra en klar bedömning, men det finns alltid möjlighet att göra en polisanmälan om ni redan försökt att tala med er granne om problemet.

Sammanfattningsvis, är det inte brottsligt att filma någon på allmän plats (vilket er tomt anses vara) men sättet man gör det på kan vara brottsligt. Om det snarare handlar om kameraövervakning krävs det samtycke av er för att det ska få ske på er tomt. För alla tre brotten kan ni alltså göra en polisanmälan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Frida LarssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo