Är det lagligt att öppna annans post? Är det lagligt att installera en webbkamera i annans hall?

FRÅGA
Hej,Min hyresvärd läser min post för det är öppnat eller ihop tejpat på ett konstigt sätt. Det saknas provsvar och dessutom är dem in och rotar i mina lådor. Nu tror jag att de har installerat en webbcamera i hallen för att kunna se vad jag gör i lägenheten. Dem kan se när jag är naken i toaletten eller duschar. Om det är sant känns det väldigt kränkande. Måste ju ändå kunna vara i lägenheten utan att behöva oroa sig för att inte kunna slappna av. Min fråga är om detta verkligen är lagligt?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar (1) om det är lagligt av hyresvärden att öppna din post och (2) om det är lagligt att installera en webbkameran i hallen. I mitt svar kommer jag att besvara frågorna separat för att sedan gå vidare och berätta hur du kan göra nu.


Är det lagligt att öppna annans post?
Det är inte lagligt att öppna någon annans post. Den som utan lov öppnar någon annans post gör sig skyldig till brytande av post- eller telehemlighet (4 kap 8 § brottsbalken).

Straffet är böter eller fängelse i högst 2 år.

Om din hyresvärd öppnar och läser din post har han/hon gjort sig skyldig till brottet brytande av post- eller telehemlighet.


Är det lagligt att installera en webbkamera i din hall?
Det korta svaret på frågan är nej det är inte lagligt.

Det finns ett brott som heter kränkande fotografering (4 kap 6a § brottsbalken). Brottet "kränkande fotografering" kan en person begå om han/hon filmar eller fotografera någon i smyg utan dennes tillstånd på en privat plats. Privat plats definieras i lagtexten som:
- Inomhus i en bostad (med bostad avses bl.a. lokal eller annan plats där någon bor, men även tillfälliga bostader så som hotellrum eller ett tält. Det krävs inte att den fotograferade är i sin egen bostad utan kan näve vara i någon annans bostad)

- På en toalett

- I ett omklädningsrum

- Annat liknande utrymme (det kan vara provhytter, bastu eller andra utrymmen som är avsedda för väldigt privata förhållanden)

Straffet för brottet är böter eller fängelse i högst 2 år.

Du skriver i din fråga att kameran sitter i din hall (inomhus i en bostad, alltså en privat plats) och att du inte blivit informerad (alltså sker filmandet i smyg). Dessa omständigheter innebär att hyresvärden kan ha gjort sig skyldig till brottet "kränkande fotografering".


Vad kan du göra nu?
Har hyresvärden satt upp en kamera i din hall och öppnar din post har han/hon gjort sig skyldig till två olika brott. Det du kan göra är att polisanmäla händelserna.

Du kan anmäla brott till polisen antingen genom att ringa 114 14 eller så kan du vända dig direkt till polisstationen där du bor.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (758)
2019-05-23 Olagligt att säga håll käften?
2019-05-18 Vad utgör ofredande?
2019-05-11 Olagligt att skicka e-post till fd elev?
2019-05-09 Kan hemfridsbrott begås vid vistelse i förråd/ gemensamt utrymme utanför förrådet?

Alla besvarade frågor (69223)