Är det lagligt att fotografera och sprida vidare bilder på någon som har begått självmord?

FRÅGA
Om någon hittar en person som hängt sig. Är det då lagligt att man fotar den innan man ringer polis,och sprider fotot vidare utan anhörigas tillstånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om det är lagligt att fotografera och sprida vidare bilder på en person som har begått självmord. Det brott som i första hand kan bli aktuellt i den situation som du beskriver är olaga integritetsintrång (4 kap. 6 c § BrB). Straffet om man döms är böter eller fängelse i högst två år.

Vad innebär olaga integritetsintrång?

Brottet innebär att man gör intrång i någons privatliv genom att exempelvis sprida bilder på när en person befinner sig i en mycket utsatt situation. En bild på någon som genomför ett självmordsförsök är ett exempel på en sådan situation. Spridningen ska också enligt lagtexten vara "ägnad att medföra allvarlig skada". Med detta menas att spridningen kan leda till psykiskt lidande eller andra allvarliga konsekvenser. Om bilden exempelvis sprids till familj och vänner kan det öka känslan av intrång i privatlivet, och då är det alltså större sannolikhet att spridningen medför "allvarlig skada".

För att kunna dömas för olaga integritetsintrång krävs det dessutom att spridningen kan medföra allvarlig skada för den som visas på bilden. Om personen på bilden redan är avliden är det alltså tveksamt om spridningen kan anses vara ett intrång i dennes privatliv. I undantagsfall kan det dock bli fråga om ett intrång i någons privatliv även om bilden visar en annan person. Om bilden exempelvis visar ett avlidet barn kan det anses röra föräldrarna på ett sådant sätt att det är ett intrång i deras privatliv.

Sammanfattning

För att sammanfatta kan det alltså vara olagligt att fotografera någon som har begått självmord och sedan sprida vidare bilderna. Detta förutsätter dock att spridningen kan anses vara ett intrång i privatlivet för exempelvis den avlidnes föräldrar. En sådan bedömning måste avgöras från fall till fall, och jag kan därför inte ge dig ett helt säkert svar på din fråga.

Om du undrar över något mer är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1037)
2020-10-28 Min fru har avlyssnat mig, vad ska jag göra?
2020-10-28 Får en person ta kort på en annan person utan motpartens vilja?
2020-10-26 Fråga om hemfridsbrott
2020-10-23 Det kan vara ett brott att filma någon annan i deras hem

Alla besvarade frågor (85496)