Är det lagligt att förvara vapen olåst?

2019-05-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej är det laglig att ha ett luftgevär i samtliga kalibrar 4.5 - 6.35 olåsta i bostaden ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan om du får förvara vapen olåst bottnar i huruvida de det vapen kräver licens. Vapenlicens krävs inte för den som fyllt 18 år om vapnet har begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen, s.k effektbegränsade vapen och vapnet är ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller ett vapen med ett liknande utskjutningsmedel och är avsett för målskjutning 2:1 2 st 1p Vapenlagen.

Ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen ska anses ha sådan begränsad effekt om en projektil från vapnet fyra meter från pipans mynning har en anslagsenergi mindre än 10 joule, 1:2 Vapenförordningen, kräver inte tillstånd. För helautomatiska sådana vapen där en projektil från vapnet fyra meter från pipans mynning har en anslagsenergi som är mindre än 3 joule kräver inte tillstånd.

Den som innehar ett vapen som kräver vapenlicens är skyldig att ta hand om egendomen och hålla den under sådan uppsikt att det inte finns risk att någon obehörig kommer åt den, 5:1 Vapenlagen. När vapen inte brukas ska det förvaras i säkerhetsskåp eller något liknande förvaringsutrtymmet, 5:2 Vapenlagen. Effektbegränsade vapen får förvaras på annat betryggande sätt så att det inte finns risk att någon obehörig kommer åt dem 5:2 2 st Vapenlagen.

Svar på din fråga

Som svar på din fråga är det alltså inte kalibern utan utgångsenergin som avgör huruvida vapenlicens för luftgevär krävs och således om du får förvara vapnet olåst eller inte. Om kolsyre-, luft- eller fjädervapen har en anslagsenergi mindre än 10 joule krävs inte tillstånd för innehav. Om luftvapnet är helautomatiskt krävs tillstånd om vapnet har en anslagsenergi som överstiger 3 joule. Mätningen genomförs fyra meter från pipans mynning.

Oavsett om vapnet kräver licens eller inte ska det vara inlåst ett betryggande sätt så att ingen obehörig kommer åt dem. Nej, det är inte lagligt att ha ett vapen olåst i bostaden.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Azra Delkic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2358)
2020-05-31 Syns brottsmisstanke i belastningsregistret?
2020-05-31 Nordisk arresteringsorder och svensk jurisdiktion
2020-05-29 Överklagande
2020-05-29 Kan man dubbelbestraffas? När kan man inte längre bli straffad för ett brott?

Alla besvarade frågor (80615)