FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt06/10/2019

Är det lagligt att förespråka secession ur Sverige?

Är det lagligt att förespråka secession ur Sverige?

T.ex, ett politiskt parti har som sakfråga att bryta ut Småland, till självständig stat, ur Sverige

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida det är lagligt för politiska partier och andra att förespråka secession ur sverige (av till exempel ett landskap som småland).

Vad säger lagen?

Vår viktigaste grundlag, regeringsformen (RF) innehåller en katalog med grundläggande fri och rättigheter som tillkommer varje svensk. Av 2:1 1-2p. RF framkommer att var och en i tal och skrift och på andra sätt har rätt att meddela upplysningar och förmedla tankar och åsikter, detta är vad som kallas för yttrandefrihet. Vidare har var och en informationsfrihet, detta är rätten att ta del av andras yttranden och att inhämta information.

Yttrandefriheten följer även yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som är en annan av våra grundlagar. Den definieras där som rätten att med diverse hjälpmedel sprida åsikter/känslor och upplysningar i vilket ämne som helst (1:1 YGL).

Yttrandefriheten och informationsfriheten är dock inte absolut, det finns undantag från dessa friheter. I 2:20 RF kan man utläsa att yttrandefriheten och informationsfriheten (om det görs enligt vissa former) får begränsas genom lag. Begränsning får ske med hänsyn till ett antal viktiga intressen som räknas upp i 2:23 RF, bland annat rikets säkerhet, enskildas anseende och privatlivets helgd. Begränsningar av friheterna som går utöver dessa syften är alltså inte tillåten enligt vår grundlag. Exempel på begränsningar av yttrandefriheten som är giltiga enligt regeringsformen är lagstiftning om hets mot folkgrupp eller förtal som regleras i brottsbalken.

I 1:1 2 st YGL kan man utläsa att begränsningar av yttrandefriheten enligt yttrandefrihetsgrundlagen endast får göras i just yttrandefrihetsgrundlagen. Till exempel skyddas inte ett antal så kallade yttrandefrihetsbrott. Dessa är i huvudsak samma som tryckfrihetsbrotten enligt tryckfrihetsförordningen (TF). Dessa finner man i 7:2-20 TF och innefattar flera brott som till exempel uppror, högförräderi, förtal och många fler.

Bedömningen i ditt fall

Av det som anförts ovan följer att det som stark huvudregel råder yttrande och informationsfrihet i Sverige. Dessa friheter är inte absoluta och kan begränsas under vissa omständigheter. Det ställs dock höga krav när någon av våra grundläggande friheter ska begränsas och en sådan begränsning får alltså bara göras under vissa omständigheter och enligt vissa former. Det finns idag ingen begränsning som avser att stävja yttranden som rör secession ur sverige av till exempel ett landskap som småland och det är tveksamt om en sådan begränsning om någon föreslog den ens skulle vara tillåten enligt regeringsformen. Det står dig alltså fritt att förespråka secession ur sverige hur mycket du vill.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”