Är det lagligt att filma vid bråk i hemmet utan godkännande?

FRÅGA
Hej! Min sambo spelar in, filmar mig, när vi blir ovänner. Han har dock tidigare erkänt att han gjort det och fortsätter med att göra det, när vi bråkar. Jag blir ännu mera upprörd när han gör detta fast jag bett honom att sluta med att filma mig och tjafset är i gång om det. Han har sparat dessa filmer i sin mobil.Är det lagligt att filma utan att jag godkänt det i hemmet, när vi bråkar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall din sambo gör något olagligt när han filmar dig när ni blir ovänner hemma.

För att svara på din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (förkortas BrB).

Är det lagligt att filma vid bråk i hemmet utan godkännande?

Utgångspunkten är att det är fritt att filma vem och vad man vill, samt att sedan fritt utnyttja filmen hur man vill. Denna frihet inskränks dock genom brottsbalken – BrB.

De brott jag utifrån din bedömer är relevanta att förklara är brotten kränkande fotografering och ofredande.

Kränkande fotografering

Brottet kränkande fotografering regleras i 4 kap. 6a § BrB och innebär att det är otillåtet att filma eller fotografera någon i hemlighet utan personens tillstånd. Vidare krävs även att personen som filmas inte befinner sig på en allmän plats. I ditt fall är det klart att du inte befann dig på en allmän plats, ni har ju varit hemma. Däremot är det mer tveksamt om kravet på att filmandet ska ske i hemlighet är uppfyllt. Av frågan förstår jag det som att du är medveten om att han filmar dig när ni bråkar och att du till och med påtalat detta som något problematiskt eller liknande. Det är därför något tveksamt om brottet kränkande fotografering är uppfyllt.

Är det däremot så att du är omedveten om filmandet, dvs. att han gör filmandet i hemlighet, och att du blir medveten om detta först senare varje gång samtidigt som du under bråken verkligen tror att han inte filmar så kan brottet kränkande fotografering bli aktuellt.

Ofredande

Min bedömning är att brottet ofredande inte är lika relevant som brottet kränkande fotografering men jag kommer ändå kort förklara brottet här. Ofredande regleras i 4 kap. 7 § BrB och innebär att om någon är hänsynslös eller på annat sätt utsätter någon annan för störande kontakter kan denne göra sig skyldig till ofredande. Brottet ofredande blir aktuellt endast som gärningen är ägnad att kränka personens frid på ett kännbart sätt. Ofredande blir aktuellt här eftersom upprepade gånger filma en person eller agera på ett kränkande och störande sätt kan i sig vara förbjudet genom brottet ofredande.

Min bedömning är dock att det framförallt är brottet kränkande fotografering som eventuellt blir aktuellt och att det är mindre sannolikt att brottet ofredande är aktuellt.

Sammanfattning

Det är alltså som utgångspunkt fritt att filma någon annan och sedan även fritt att göra vad man vill med filmen. Som utgångspunkt är alltså det din sambo gör helt tillåtet och strider inte mot någon lag. Däremot finns det brott i BrB som inskränker denna frihet. De brott jag tog upp här är kränkande fotografering och ofredande. Av dessa är framförallt kränkande fotografering det brott som eventuellt kan bli aktuellt. Där krävs dock att filmandet har skett i hemlighet, vilket enligt min bedömning utifrån din fråga är tveksamt.

Känner du att filmandet som din sambo gjort stämmer överens med beskrivningen av något av brotten ovan så är mitt råd att anmäla.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1230)
2021-10-23 Jaktsabotage ofredande och egenmäktigt förfarande
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?

Alla besvarade frågor (96505)