Är det lagligt att be någon dra åt helvete, kalla någon för andra kränkande ord?

FRÅGA
Hej!Jag har två frågor angående yttrandefriheten. 1) Är det lagligt att be någon dra åt helvete? 2) Är det lagligt att kalla någon "hora"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det lagligt att kallan någon "hora"?

Att kalla någon för detta aktualiserar brottet förtal, 5 kap 1§ Brottsbalken. Anledning till att förtalbrottet finns är för att agera som ett integritets- och fridsskydd. Frågan som blir aktuell är om ordet är ägnat att utsätta personen för andras missaktning. Här råder det tyvärr tvivel, och just detta ordet är i den juridiska gråzonen.

Huvudregeln är att rena värdeomdömen är inte förtal, exempel på detta är orden "ful" eller "äcklig". Ordet "hora" är ett påstående som innebär att en person säljer sexuella tjänster, vilket kan utsätta denna person för andras missaktning. Problemet som uppstår är dock att ordet används i ett sammanhang där man ofta menar att en person är äcklig, och inte menar att hon säljer sexuella tjänster.

I en dom ansågs det inte förtal att kalla en kvinnlig polis för "snuthora". Å andra sidan medförde ordet ett ansvar i det så kallade Instagrammålet; här användes dock ordet med andra kränkande kommentarer också. Det går därför inte att komma fram till en slutsats genom att studera tidigare domar.

Är det lagligt att be någon att dra åt helvete?

Brottet som aktualiseras är olaga hot, 4 kap. 5 § Brottsbalken.

"Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år."

Hur den hotade uppfattar hotet spelar roll för om brott har begåtts. Om den hotade till exempel inte blir rädd eller inte tror att hotet är allvarligt menat och inte känner "allvarlig fruktan för egen säkerhet", är sannolikheten stor att inget brott begåtts.

Risken för att bli åtalad för detta och fälld för olaga hot för att be någon att dra åt helvete är liten. Uttrycket kan uppfattas som hotfullt, men det är inget hot med skada eller att man ska utföra en brottslig gärning.

Jag hoppas verkligen att mitt svar har varit till hjälp, annars är du varmt välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Ajla Velic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (996)
2020-08-10 Undvika förtal vid skrivande av en roman
2020-08-03 Utgör en polisanmälan och spridning av osanna uppgifter om en person till tredje part ett förtalsbrott?
2020-07-31 Klassas det som förtal att anmäla en kommunanställd?
2020-07-31 Lagligt att anklaga nån för att vara tjuv?

Alla besvarade frågor (82723)