Är det lagligt att be någon att "dra åt helvete"?

Hej! Nyligen så hände en incident på min skola där en lärare bad mig att dra åt helvete om jag inte skulle hjälpa till. Är detta okej?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning
Jag vill börja med att betona att jag utreder din fråga ur ett juridiskt perspektiv. Huruvida det anses som "okej" eller inte rent juridiskt (det vill säga lagligt eller inte), är inte nödvändigtvist "okej" sett ur ett annat perspektiv.

Eventuellt olaga hot
Ett brott som skulle kunna aktualiseras när någon ber någon annan att dra åt helvete är brottet olaga hot. Det vill säga att hota annan person med brottslig gärning i syfte att framkalla allvarlig rädsla för säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § brottsbalken). Här beaktar man hur den hotade, det vill säga du, har uppfattat hotet. Om du exempelvis inte har blivit rädd eller inte har tagit hotet på allvar och således inte känt allvarlig fruktan för din säkerhet, ser jag inte att läraren i fråga skulle ha begått brott. Jag skulle även säga att det rent generellt är mycket liten risk för att ett uttryck som "dra åt helvete" skulle resultera i olaga hot. Därmed är det högst sannolikt inte brottsligt.

Övrigt
Man kan emellertid självfallet tycka att det inte är okej för en lärare att uttrycka sig på detta sätt och detta är därför något du mycket väl kan ta upp internt i din skola, exempelvis berätta för rektorn vad som har skett.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo