Är det lagligt att bära svärd på allmän plats?

2018-10-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag håller på tillfället på med at skaffa mig en 1500-tals kit, och undrar om det är lagligt att äga och gå runt med svärd samt pikar/hillebarder. De ska inte vara slipade utan trubbiga. Är det lagligt? Som följdfråga, är det lagligt om de är slipade, eller kan man få något tillstånd för det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svärd och pikar/hillebarder är föremål som kan omfattas av lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål ("knivförbudslagen"). Enligt knivförbudslagen 1 § får knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa inte innehas på allmän plats. Som du kan se har jag delat upp din fråga i olika delfrågor nedan.

Innebär förbudet i knivförbudslagen att man inte får äga t.ex. svärd?

Nej, så länge du inte tar med dig dina svärd/pikar/hillebarder till en allmän plats får du göra som du vill med dem. Det spelar inte heller någon roll om de är slipade eller trubbiga, så länge du inte bär dem på allmän plats. Det går alltså bra att ha vapnena hemma eller t.ex. i skogen/naturen där inte andra människor vistas.

Får man gå runt med svärd m.m. på allmänna platser om de är trubbiga?

För att svärd/pikar/hillebarder ska omfattas av förbudet krävs att de kan användas som vapen. Om dina svärd/pikar/hillebarder inte kan användas som vapen, t.ex. om de är väldigt trubbiga, bör det alltså inte vara något problem att gå runt med dem. Även "trubbiga" vapen kan dock omfattas av förbudet i knivförbudslagen. Det är t.ex. inte tillåtet att gå runt med ett basebollträ på stan för att eventuellt kunna försvara sig mot en angripare. Men om du ser till att dina svärd/pikar/hillebarder är helt ofarliga, dvs. väldigt trubbiga eller på något annat sätt så harmlösa att de inte kan användas som vapen, bör det inte vara något problem att bära runt på dem på allmänna platser.

Följdfrågan — Är det lagligt om svärden m.m. är slipande eller kan man få ett tillstånd?

Som utgångspunkt är det alltså olagligt att gå runt med slipade svärd etc. på allmänna platser och det finns inte något generellt tillstånd som man kan söka för detta. Däremot finns det vissa situationer när det anses befogat att bära med sig sådana vapen till allmänna platser som annars omfattas av förbudet (se 1 § andra stycket). Det är t.ex. inte förbjudet för en hantverkare att inneha en slipad kniv på allmän plats och inte heller om man ska ut och fiska och därför har med sig en slipad kniv. Man kan säga att om innehavet av kniven, eller något annat föremål som omfattas av förbudet, har ett naturligt samband med någon aktivitet som man ska använda den vid är det inte förbjudet att bära med sig den på allmänna platser.

I vilken mån det är tillåtet att gå runt med slipade svärd m.m. på allmänna platser är nog ganska oklart, eftersom sådana föremål förmodligen har ett ganska begränsat användningsområde utöver att fungera som just vapen. Det kan dock tänkas att det skulle vara tillåtet i vissa situationer (kanske i samband med t.ex. någon slags medeltids-/renässansmarknad eller liknande), men jag kan tyvärr inte svara närmare på den frågan. Jag skulle därför inte rekommendera att du bär på slipade svärd m.m. på allmänna platser.

Att bära svärd m.m. i strid mot förbudet i knivförbudslagen räknas som ett brott, för vilket straffet är böter eller fängelse i högst 6 månader. I mindre allvarliga fall döms man dock inte för något brott (se 4 §).

Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!

Vänligen

Joakim Raivio
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2105)
2019-04-16 Får jag åka till USA om jag åkt dit för snatteri och fått villkorlig dom?
2019-04-09 Arbeta inom brottsmål
2019-04-08 Kontaktförbud
2019-04-05 Vad är skillnaden mellan urkundsförfalskning och missbruk av urkund?

Alla besvarade frågor (67936)