Är det lagligt att avbryta en provanställning?

FRÅGA
Jag blev nyligen anställd hos en arbetsgivare på ett 6-månaders provanställningsavtalInnan jag emottog erbjudandet om tjänst så genomfördes flera intervjuer och en kortare utbildning ordnad av arbetgivarenArbetsuppgifterna gällde områden där jag inte hade någon erfarenhet, och områden där jag hade delvis erfarenhetUnder intervjuerna så gjorde jag fullt klart över mina kunskaper och okunskap och jag fick efter några dagar erbjudande om tjänstenJag var vid den tiden fast anställd hos en annan arbetsgivare och då jag bedömde denna arbetsgivare som seriös så sa jag upp mitt gamla jobbEfter 1 vecka informeras jag om att nästa dag ska jag genomföra en typ av kunskapstest med en utsänd person från företaget och efter de allra sämsta av förutsättningar, efter min ordinarie arbetstid på 14 tim och nästan 40 tim utan sömn så genomför jag det eftersom det inte kunde göras på någon annan tidNågon dag efteråt meddelar de mig att provanställningen ska upphöra med den orsaken att jag har för bristande kunskaper inom områdetMin fråga är om det här lagligt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om anställningsformer och anställningsskydd finns i Lag om anställningsskydd (LAS).

I LAS finns de regler som gäller för provanställning. Där sägs bland annat att en provanställning får vara högst sex månader lång. Efter provanställningens slut övergår anställningen till en tillsvidareanställning, om den inte avbryts dessförinnan. Både arbetsgivaren och arbetstagaren har möjlighet att avbryta provanställningen innan den upphör. Detta kan göras när som helst före provanställningens utgång, men om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning måste den som vill avbryta lämna besked om detta senast vid provanställningens utgång. Om detta inte sker, kommer provanställningen övergå till en tillsvidareanställning. Om arbetsgivaren avser att avbryta provanställningen ska denne underrätta arbetstagaren om detta två veckor i förväg, enligt 31§ LAS. Den följd som blir aktuell om arbetsgivaren inte underrättar i tid är dock endast att arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig, men inte att provanställningen inte får avbrytas.

Arbetsgivaren behöver inte ha några särskilda skäl för att kunna avbryta din provanställning (jämfört med vid en tillsvidareanställning där arbetsgivaren måste ha saklig grund) och det finns heller inga särskilda formkrav som behöver iakttas, som till exempel att beskedet ska lämnas skriftligt. Arbetsgivaren har inte heller någon omplaceringsskyldighet som måste iakttas när din provanställning ska avbrytas. Din arbetsgivare har alltså haft rätt att avbryta din provanställning oavsett vilket skäl som låg bakom. Din anställning upphörde då med en gång när arbetsgivaren gav dig beskedet och den kan inte övergå till en tillsvidareanställning.

Viktigt att komma ihåg är att om det finns andra och avvikande regler i ett eventuellt kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen, ska de reglerna gälla före 6§ LAS (se 2§ tredje stycket LAS). Det kan därmed vara bra att se över eventuellt kollektivavtal.

Jag hoppas att detta besvarar din fråga!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1927)
2022-01-27 Fråga om uppsägning vid provanställning
2022-01-26 Vilken uppsägningstid gäller för en arbetstagare som vill säga upp sig?
2022-01-25 Fråga om uppsägning
2022-01-23 Kan man avstängas om man inte är vaccinerad mot covid?

Alla besvarade frågor (98702)