Är det lagligt att använda blackbox på en trimmad moped?

2020-04-06 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, skulle det gillas som en trimmad moped och alltså vara olagligt om man har en blackbox/en switch på som ändrar kraften motorn ger ut och den är slagen på det läge som gör den laglig men det går att trycka in ett läge där den blir olaglig men det görs inte?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort svar
En blackbox eller fartbegränsare gör inte en trimmad moped mindre trimmad, utan det skulle nog snarare ses som en ett försök att dölja det. För något utförligare motivering, se nedan.

Allmänna förutsättningar
Det finns ett stort antal lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som reglerar mopeder och en moped kan därför kan vara "olaglig" på många olika sätt. I mitt svar kommer jag dock bara beröra de grundläggande bestämmelserna kring en mopedmotors nettoeffekt men jag tror det borde räcka för att för att besvara din fråga.

Jag utgår ifrån att trimmet i din fråga gör så att någon utav nedanstående effektbegränsningar överstigs.

Hur blir en moped för mycket kraft olaglig?
Denna fråga regleras av 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. En moped klass I definieras bland annat på så vis att den har en motor vars nettoeffekt inte överstiger 4 kilowatt. Samma gräns för moped klass II är 1 kilowatt.

Överskrids ovanstående gränser klassificeras fordonet enligt vad som faktiskt överensstämmer med dess specifikationer. Till exempel kommer en trimmad moped klass I med en motor vars nettoeffekt överstiger 4 kilowatt (men inte överstiger 11 kilowatt) klassas som en lätt motorcykel.

Om fordonet ska klassificeras annorlunda krävs registrering (5 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning (RegL)) för att det ska få användas och du kanske inte heller har behörighet att föra det (2 kap. 1 § körkortslagen (1998:488)). Brott mot dessa bestämmelser kan medföra straffpåföljd (23 § RegL och 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott).

Vad har användningen utav en blackbox för inverkan på "trimningsbedömningen"?
I och med att en blackbox tillfälligt kan sätta ned motorns nettoeffekt kan den försvåra en eventuell utredning av fordonet vid en kontroll (ex. enligt 2 kap. 11 § fordonslagen (2002:574) (FL)). Däremot finns inget som hindrar att den som inspekterar fordonet upptäcker den och slår av den (3 kap. 3 § FL).

En blackbox har således ingen mer inverkan på bedömningen än att den kan försvåra utredningen; den trimmade mopeden är ju fortfarande trimmad.

Hoppas det här bringade lite klarhet i situationen! Har du undringar kring hur du på ett lagenligt sätt kan "strypa" en trimmad moped rekommenderar jag att du vänder dig till trafikverket.

Med vänlig hälsning,

Johannes Weister
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1045)
2020-11-26 Återkallas ens körkort efter en dödsolycka?
2020-11-26 Vad händer om man kör för fort, träffar en skylt och smiter från platsen?
2020-11-25 Återkallelse av körkort
2020-11-25 Hastighetsöverträdelse under prövotid

Alla besvarade frågor (86530)