Är det immateriellt intrång att köpa canvastavlor med tryck av egna foton, och sedan sälja dessa vidare genom egen näringsverksamhet?

Hej,

Jag har en fråga gällande vad jag får sälja till slutkund. Jag tar väldigt mycket foton som jag sedan redigerar. Efter detta skickar jag dessa till ett företag som trycker dessa foton som canvastavlor (de säljer till mig som privatperson, de är själva en vanlig e-handel). Det har nu vuxit ett intresse för dessa tavlor med mina motiv och jag undrar således om jag får starta ett företag och själv sälja dessa tavlor vidare?

Jag ställer mig lite frågande till detta med tanke på att detta kanske skulle kunna ses som något typ av immateriellt intrång?

Tack på förhand.

Mvh

A.

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

De immaterialrättsliga skydden är många och det krävs en överblick för att förstå omfattningen och då också hur ett intrång kan uppkomma. I ditt fall är det upphovsrätten som är den aktuella, vilket är det som jag kommer att redogöra för.

Upphovsrätt – det automatiska skyddet

Upphovsrätt uppkommer så fort du har skapat något, alltså automatiskt och behöver ingen registrering. Bildkonst är bl.a. verk som är upphovsrättsligt skyddade. Skaparen av ett verk kallas upphovsrättsman och blir upphovsrättsinnehavare. Upphovsrätten består av en ideell del och en ekonomisk del, vilka båda kommer att förklaras i det följande.

Det är upphovsrättsinnehavaren som bestämmer när, var och hur som verket används. Enligt den ideella rätten, som alltid följer ett verk, har upphovsrättsinnehavaren rätten att det ska framgå att hen skapat verket när det säljs vidare. Ett verk är skyddad i 70 år efter att upphovsrättsinnehavaren har avlidit.

Den ekonomiska delen av upphovsrätten innebär att det endast är upphovsrättsinnehavaren som får tjäna pengar på sitt verk, om personen inte har sålt, gett i gåva eller skänkt hela eller delar av upphovsrätten.

Fotografier motsvarar fullt ut det som gäller för upphovsrätt vilket innebär att fotografen har ensamrätt över fotografierna. Fotografen har uteslutande rätt att framställa exemplar av bilderna, en rätt som gäller i 50 år efter att bilden togs.

Vad innebär det här för din del?

Det här innebär för din del att det är du som äger dina fotografier och att du har uteslutande rätt att framställa exemplar av dessa. Eftersom du använder dig av en annan firma som trycker upp bilderna på canvas så kan det vara så att det anses vara ett gemensamt verk.

Ni kan genom avtal reglera det upphovsrättsliga förhållandet, t.ex. att canvas-butiken tillsammans med dig avtalar att du efter att du köpt tavlorna har ensamrätt över dessa, det vill säga den ekonomiska rättigheten att vidare sälja tavlorna genom ditt företag. Den ideella rätten kan inte säljas utan det ska framgår att det är den buktiken du använder dig av som har framställt tavlorna.

Vill du ha vidare rådgivning kan du boka det på Lawline.se, http://www.lawline.se/boka, för 1 677, 50 :- ink. moms/ timme, för att få mer råd om hur du konkret kan gå till väga, för att säkerställa att det inte blir något immaterialrättsligt intrång samt för att skydda dina egna verk.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”