Är det hets mot folkgrupp att göra narr av asexualitet?

2019-09-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Är det hets mot folkgrupp att göra narr av någon som är asexuell eller skämta om asexualitet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Lagbestämmelsen om hets mot folkgrupp finner du i brottsbalken (BrB) 16 kap. 8 §.

Regeln innebär att det är olagligt att genom uttalande eller annat meddelande som sprids – även om det bara är till ett fåtal personer – hota eller uttrycka missaktning gentemot en folkgrupp eller annan grupp av personer, om det sker med anspelning på,

1. ras,

2. hudfärg,

3. ursprung,

4. religion,

5. sexuell läggning,

6. eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Det finns alltså tre grundläggande villkor för att något ska anses utgöra hets mot folkgrupp, först och främst måste skämten eller "narrandet" vara av sådan art att det tydligt visar uttrycker missaktning gentemot den berörda gruppen. Skämtet behöver alltså vara relativt grova och kanske snarare framstå som förtäckta påståenden än ren satir. För det andra krävs att skämten spridits. Mottagarkretsen behöver inte vara stor, men det är exempelvis inte hets mot folkgrupp om uttalandena fälls när gärningsman och offer är ensamma, eller i en privat miljö. För det tredje krävs att missaktningen består i en anspelning på en eller flera av de ovan uppräknande grunderna. Den grund som jag anser ligger närmast till hands avseende asexualitet torde vara den femte, sexuell läggning. Frågan är alltså om asexualitet är en sådan sexuell läggning som åsyftas i lagtexten. Enligt förarbeten till lagen sägs att homo-, bi- och heterosexuell läggning omfattas av regeln, men inte exempelvis transsexualism. Något uttryckligt svar på frågan om asexualitet omfattas av rättskyddet verkar inte finnas, men min tolkning är att det endast är de tre vedertagna sexuella läggningarna, homo-, bi- och heterosexualitet som avses i bestämmelsen. Det torde alltså inte gå att dömas för hets mot folkgrupp avseende asexuella.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2257)
2019-12-13 Hur många personer dömdes för brott 2018?
2019-12-11 Varför är analogier förbjudna inom straffrätten?
2019-12-10 Gärningsculpa vid olaga hot
2019-12-08 Om preskriptionstiden för stöld gått ut och man blir misstänkt igen syns den gamla domen?

Alla besvarade frågor (75562)