Är det grovt förtal att kritisera politiker på sociala medier?

FRÅGA
Hej är det grovt förtal om någon kritiserar en politiker via sociala medier och påstår att politikern troligtvis inte talar sanning eftersom att hen förmodligen bara vill fiska väljare från ett annat parti?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtalsbrott

Att förtala någon är ett brott (5 kap. 1 § brottsbalken). Ett förtalsbrott innebär att någon har utpekat annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon har lämnat en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning.

Förutsättningen för att ett förtalsbrott ska föreligga är att någon måste utpekas, det innebär att grupper eller juridiska personer i regel inte kan utpekas, utan det måste vara en enskild individ.

För att dömas till grovt förtal måste uppgiften bedömas har fått en omfattande spridning eller att innehållet eller sättet varit ägnad att medföra allvarlig skada (5 kap. 2 § brottsbalken).

Försvarlighetsundantaget

Det finns dock ett undantag som kan föreligga om det kan anses försvarligt att lämna en uppgift om någon annan om uppgiften är sanna eller om det finns skälig grund för uppgiften som lämnas (5 kap. 1 § st 2 brottsbalken).

Sammanfattningsvis, kan det konstateras att det inte går att förtala en grupp t ex. ett politiskt parti. Men att kritisera en enskild politiker, kan utgöra förtal eller grovt förtal, om det kan betraktas som klandervärt och syftar till att utsätta personen för andras missaktning eller allvarlig skada. Däremot kan försvarlighetsundantaget gälla i de fall där kritiken eller uppgifterna är sanna eller om det finns skälig grund för det. Då kan det vara svårt att fälla någon för förtal men det finns alltid möjlighet att anmäla om personen i fråga känner sig kränkt och utsatt. Det avgörande är alltså vilket syfte kritiken har, hur den formuleras och hur stor spridning den får.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96515)