Är det fråga om olaga hot?

Räknas det som olaga hot oberoende på vilka omständigheter som föranlett? Alltså räknas det fortfarande som olaga hot även om båda parter har varit upprörd?. Jag har alltså inte hotat personen i fråga men jag har skrikit på personen och liknande. Den andra parten har mordhotat mig. Räknas det som ett lagbrott?

För att göra det tydligare Part 1 (jag), Part 2 (den som hotade mig).

Part 1: AAAAHHHH!!! Du jagar mig med en stol SLUUUUTTTAAA.

Part 2: Din jävla idiot, jag ska mörda dig. Ditt huvud är en måltavla.

Jag ska ge dig ett försprång, jag ska skada dig med något i min väska osv. Han säger allt detta under loppet av 10 minuter medans det enda jag skriker är då i början med stolen.

Sen har jag en till fråga:

Vem är tillsynsmyndighet för kuratorer på friskolor (grundskola).

Med vänliga hälsningar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Olaga hot

Om jag har tolkat din fråga rätt så undrar du om bedömningen om olaga hot påverkas av omständigheterna som föranlett och vidare om situationen i fråga är att tolka som olaga hot.

Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning som framkallar allvarlig rädsla hos den hotade för egen eller annans säkerhet till person eller egendom döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år 4 Kap 5 § Brottsbalken.

För att det ska anses vara olaga hot ska rekvisiten i 4 Kap 5 § Brottsbalken vara uppfyllda, dvs att en person har lyft vapen eller hotat med att utföra brottslig gärning som har framkallat en allvarlig fruktan hos den hotande om fara för egen eller annans säkerhet till person eller egendom.

Den situation som du beskriver i frågan uppfyller till viss del rekvisiten för att du ska ha blivit utsatt för olaga hot enligt 4 Kap 5 § Brottsbalken. Du har blivit hotad med en brottslig gärning " jag ska mörda dig" och " jag ska skada dig med något i min väska" och även det faktum att du blir jagad av en stol. Jag vet inte alla omständigheter i ditt fall men jag kan anta att du blev rädd och då är även rekvisitet att hotet framkallar allvarlig rädsla hos den hotade för egen säkerhet till person eller egendom. Om situationen var sådan att du blev rädd och upplevde situationen som hotfull är det absolut fråga om olaga hot. Mitt tips då är att göra en polisanmälan. För att anmäla ett brott kan du ringa polisen på 114 14 eller besöka en polisstationen. Mer information hittar du på polisens hemsida.

Tillsynsmyndighet för kuratorer på friskolor

Varje kurator i skolan lyder under skollagstiftningen exempelvis skollagen och andra förordningar som gäller skolformerna. Tillsynsmyndighet för skolan är skolinspektionen.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor.

Om du har ytterligare funderingar kan du höra av dig igen.

Med vänliga hälsningar,

Azra DelkicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo