Är det förtal om jag berättar sanningsenliga uppgifter om en annan persons karaktär?

FRÅGA
Förtal - om jag berättar sanningsenliga uppgifter till en man som träffat en kvinna vilken jag vet av erfarenhet är mytoman och manipulativ, är det då förtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller förtal vilket främst regleras i brottsbalken (BrB) varför mitt svar kommer utgå från den lagen.

Förtal innebär att någon utpekar en annan person såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta den andra personen för andras missaktning. Förtal är straffbart och kan leda till böter. Om man är skyldig att uttala sig (till exempel om man är vittne i en rättegång) eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och att denna var sann eller personen hade skälig grund för det ska personen inte dömas för förtal (5 kap. 1 § BrB).

Genom att berätta för mannen om kvinnan lämnar du uppgifter och det har ingen betydelse för bedömningen om förtalsbrott om uppgifterna är sanna eller inte eftersom du inte är skyldig att uttala dig eller annars har en skälig grund för det. Att lämna en uppgift innebär att det lämnas till tredje man (som i detta fall är mannen) och inte enbart till den som uppgiften rör (kvinnan).

För att det ska vara fråga om förtal behöver uppgiften även vara ägnad att utsätta kvinnan för missaktning. Detta innebär att uppgiften ska vara nedsättande och att det är fråga om en uppgift och inte bara ett värdeomdöme. Att utpeka någon som manipulativ och mytoman är något som typiskt sett är ägnat att utsätta någon för missaktning. Att enbart peka ut någon som manipulativ eller mytoman borde dock falla inom vad som är ett värdeomdöme och därför inte utgöra förtal. Om du däremot även uttalar dig om vad personen gör, har gjort eller kan antas göra som är manipulativt eller lögnaktigt är det antagligen fråga om en uppgift och kan därför utgöra förtal.

Att enbart peka ut någon som manipulativ och mytoman och att berätta detta för en annan person torde inte räknas som förtal Om du däremot även uttalar dig om vad personen gör, har gjort eller kan antas göra, som är manipulativt eller lögnaktigt skulle det kunna utgöra förtal men det är ett gränsfall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (950)
2020-05-29 Bekant hotar att anmäla för förtal, vad ska man göra?
2020-05-29 Förtal från tidigare chef
2020-05-29 Förtal då en mamma talar illa och svartmålar inför släkten
2020-05-26 Fråga om förtal

Alla besvarade frågor (80669)