Är det förtal om jag berättar sanningsenliga uppgifter om en annan persons karaktär?

Förtal - om jag berättar sanningsenliga uppgifter till en man som träffat en kvinna vilken jag vet av erfarenhet är mytoman och manipulativ, är det då förtal?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller förtal vilket främst regleras i brottsbalken (BrB) varför mitt svar kommer utgå från den lagen.

Förtal innebär att någon utpekar en annan person såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta den andra personen för andras missaktning. Förtal är straffbart och kan leda till böter. Om man är skyldig att uttala sig (till exempel om man är vittne i en rättegång) eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och att denna var sann eller personen hade skälig grund för det ska personen inte dömas för förtal (5 kap. 1 § BrB).

Genom att berätta för mannen om kvinnan lämnar du uppgifter och det har ingen betydelse för bedömningen om förtalsbrott om uppgifterna är sanna eller inte eftersom du inte är skyldig att uttala dig eller annars har en skälig grund för det. Att lämna en uppgift innebär att det lämnas till tredje man (som i detta fall är mannen) och inte enbart till den som uppgiften rör (kvinnan).

För att det ska vara fråga om förtal behöver uppgiften även vara ägnad att utsätta kvinnan för missaktning. Detta innebär att uppgiften ska vara nedsättande och att det är fråga om en uppgift och inte bara ett värdeomdöme. Att utpeka någon som manipulativ och mytoman är något som typiskt sett är ägnat att utsätta någon för missaktning. Att enbart peka ut någon som manipulativ eller mytoman borde dock falla inom vad som är ett värdeomdöme och därför inte utgöra förtal. Om du däremot även uttalar dig om vad personen gör, har gjort eller kan antas göra som är manipulativt eller lögnaktigt är det antagligen fråga om en uppgift och kan därför utgöra förtal.

Att enbart peka ut någon som manipulativ och mytoman och att berätta detta för en annan person torde inte räknas som förtal Om du däremot även uttalar dig om vad personen gör, har gjort eller kan antas göra, som är manipulativt eller lögnaktigt skulle det kunna utgöra förtal men det är ett gränsfall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”