Är det förtal när någon lämnar felaktiga uppgifter till min arbetsgivare?

FRÅGA
Hej kan jag stämma någon för att ha lämnat ut felaktiga uppgifter till arbetsgivare som gjorde att jag inte fick jobbet jag sökte? Bli det förtal eller vad ? Jag har många andra som kan intyga att jag är duktig i mitt yrke och att det hon sa inte stämmer.MVH Liselott Rehnman
SVAR

Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det inte riktigt framgår i din fråga vad uppgifterna handlar om är det svårt att ge ett tydligt svar. Jag kommer ändå att redogöra för brottet förtal.

När en fråga handlar om ett brott kommer Brottsbalken att vara tillämplig. Om en person utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan personen dömas för förtal enligt, 5 kapitlet 1 § Brottsbalken.

Detta innebär att om en person lämnar oriktiga uppgifter om dig till din arbetsgivare i syfte att utpeka dig som klandervärd eller brottslig kan det röra sig om förtal. Det kan även handla om förtal om uppgifterna som personen sprider om dig till andra personer görs i syfte att utsätta dig för andras missaktning.

Det finns dock vissa undantag där en anklagelse inte klassas som förtal. I sådana fall måste anklagelsen ha varit försvarlig och dessutom sann, eller att man har haft en skälig grund till att anta att uppgiften var sann.

Vad kan du göra?

Om du anser att du blivit förtalad kan du kontakta polisen och upprätta en polisanmälan. Dock är förtal ett målsägandebrott. Det innebär att åklagaren som huvudregel inte får väcka åtal såvida det inte är påkallat ur allmän synpunkt. Vid bedömningen av om det är påkallat ur allmän synpunkt så beaktas till exempel hur många som tagit del av den förtalande uppgiften, omfattningen och avsikten. Om Åklagaren inte anser att det är påkallat ur allmän synpunkt är det målsäganden, det vill säga du i detta fall, som måste väcka åtal för att en rättegång ska ske enligt 5 kap. 5 § Brottsbalken. Detta gör man genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Jag vill även påpeka att om du förlorar målet så är det i sådana fall du som kommer få betala rättegångskostnaderna enligt 18 kap 1 § Rättegångsbalken. Om du väljer att stämma dessa personer för förtal och inte lyckas bevisa att dem är skyldiga till brottet så blir du alltså ersättningsskyldig även för deras rättegångskostnader.

Jag hoppas att du känner att svaret var till hjälp. Du är alltid välkommen med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Fawzia Hassoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1255)
2021-10-28 Min chef anklagar mig för stöld - är det förtal?
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?

Alla besvarade frågor (96614)