Är det förtal när man säger att en person är farlig?

om en person sprider ut till folk man inte känner att man är farlig är det förtal eller ärekränkning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal är ett ärekränkningsbrott så förtal och ärekränkning är i sammanhanget synonymt. Ett förtal är per definition också en ärekränkning. Enligt lagtexten ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal (5 kap 1 § Brottsbalken).

Att endast säga att någon är "farlig" är förmodligen inte tillräckligt precist för förtal enligt (5 kap 1 § Brottsbalken). I förarbeten uttrycks att det ska vara frågan om uppgifter av "allvarligare beskaffenhet". Om man däremot säger att "person X är farlig därför att…" skulle det i vissa fall kunna utgöra förtal. Om man exempelvis säger att "person X är farlig i trafiken därför att denne kör rattfull jämt" skulle det kunna utgöra förtal medan det inte är förtal att säga att "person X är farlig därför att denne cyklar för fort".

Det som avgör din fråga är alltså svaret på frågan varför person X är farlig. Att endast säga "person X är farlig" räcker med all sannolikhet inte för förtal. Den uppgiften är inte tillräckligt precist definierad.

Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo