Är det förtal när man säger att en person är farlig?

FRÅGA
om en person sprider ut till folk man inte känner att man är farlig är det förtal eller ärekränkning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal är ett ärekränkningsbrott så förtal och ärekränkning är i sammanhanget synonymt. Ett förtal är per definition också en ärekränkning. Enligt lagtexten ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal (5 kap 1 § Brottsbalken).

Att endast säga att någon är "farlig" är förmodligen inte tillräckligt precist för förtal enligt (5 kap 1 § Brottsbalken). I förarbeten uttrycks att det ska vara frågan om uppgifter av "allvarligare beskaffenhet". Om man däremot säger att "person X är farlig därför att…" skulle det i vissa fall kunna utgöra förtal. Om man exempelvis säger att "person X är farlig i trafiken därför att denne kör rattfull jämt" skulle det kunna utgöra förtal medan det inte är förtal att säga att "person X är farlig därför att denne cyklar för fort".

Det som avgör din fråga är alltså svaret på frågan varför person X är farlig. Att endast säga "person X är farlig" räcker med all sannolikhet inte för förtal. Den uppgiften är inte tillräckligt precist definierad.

Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1065)
2020-11-21 Kan det vara brottsligt att förolämpa någon?
2020-11-19 Får man uttrycka sig hur som helst om en politiker?
2020-11-19 Vad krävs för att åklagare ska få väcka åtal för förolämpning eller förtal?
2020-11-17 Är det brottsligt att förolämpa någon?

Alla besvarade frågor (86403)