Är det förtal av avliden att berätta om sin uppväxt i en självbiografisk bok?

FRÅGA
Hej Jag skriver en självhjälpsbok där jag beskriver hur jag själv slöt fred med min historia. Min fråga är: Om jag skriver om min egen resa i relation till en förälder och beskriver min egen personliga resa. Hur jag uppfattade situationer och de lärdomar det gav mig (som exempel för att belysa processen). Kan detta anses att vara förtal av en avliden/ärekränkning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att skriva om saker en förälder gjort och som typiskt sett leder till andras ogillande, kan utgöra förtal även om personen är död (5 kap. 4 § brottsbalken). Det måste dock utöver detta även uppfylla följande förutsättningar:

1. gärningen är sårande för efterlevande, eller
2. kränker den frid som bör tillkomma den avlidne, med beaktande av hur lång tid som gått sedan personen avlidit och omständigheterna i övrigt.

Även om alla förutsättningarna är uppfyllda, kan gärningen dock ändå undantas förtalsbestämmelsen om uppgiften varit sann eller att man haft anledning att anta att den varit sann, och om det varit försvarligt att lämna uppgiften (5 kap. 1 § brottsbalken).

Att skriva en bok om sina upplevelser och sin uppväxt med en numera avliden förälder kan således vara förtal, beroende på vilka uppgifter som framkommer i boken. Samtidigt krävs det dock att personen måste kunna utpekas på något sätt. Namnger man inte personen, är det desto svårare för en läsarkrets att veta vem man pratar om. Det kan däremot vara så att det ändå är möjligt för vissa att lista ut vem det är, exempelvis genom att de vet vem författaren är och kände till er familj.

Att dock skriva om sin uppväxt i syfte att förmedla hur man hanterat livet och sina erfarenheter, är enligt min bedömning något som gör gärningen försvarlig. Att fritt kunna prata om erfarenheter man haft genom livet är ett intresse som en domstol antagligen hade beaktat med hänsyn till den yttrandefrihet som tillkommer dig. Om du speciellt inte heller namnger modern, är det enligt min bedömning riskfritt att skriva en sådan bok.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91293)