Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Hej. 2 st tjejer jag har varit med fick barn nästan samtidigt även fast jag inte ville. nu typ 1 år senare så skriver dom till min nuvarande sambo att jag varit otrogen mot henne med en av dom är det förtal om det inte är sant? el vad kan man göra?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal är ett av ärekränkningsbrotten och regleras i 5 kap. 1 § BrB.

"Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter".

Rekvisiten som måste vara uppfyllda är att en person uppsåtligen ska:

- Utpeka annan som brottslig eller,
- Klandervärd i sitt levnadssätt eller,
- Lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning

En förtalsituation kan uppstå i de tre situationerna som ovan redogjorts för. Att utpeka någon som otrogen är i högsta grad grund för förtal.

För att det ska räknas som förtal krävs det att uttalandet är avsett att skada en levande människas anseende hos andra, med hänsyn till den krets som offret tillhör. Avgörande för om brott föreligger är hur uttalandet subjektivt sett kan uppfattas. Huruvida det är sant eller inte är inte relevant i sammanhanget. Det som är relevant är kvinnornas intention och huruvida det fanns uppsåt att utpeka dig som klandervärd i ditt beteende.

Har kvinnorna uppsåt att utpeka dig som klandervärd i ditt beteende, alltså ifall deras intention rörande kontakten med din sambo var att utpeka dig som klandervärd föreligger en möjlig förtalsituation. Om det sedan leder till en fällande dom beror på ytterligare omständigheter som, utifrån frågans formulering, inte finns möjlighet att beakta i mitt svar.

Har du ytterligare funderingar kring situationen är du välkommen med en kompletterande fråga.

Med vänlig hälsning!

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo