Är det förtal att skriva ut på sociala medier att någon tror att en person har mördat någon?

FRÅGA
Hej! Är det förtal om en person A skriver i sociala medier att h*n tror att exempelvis person B har mördat men samtidigt att person A skriver att det är en teori? Kan detta vara att peka ut person B som klandervärd att person A skriver att h*n har en teori att person B har mördat?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att skriva ut något på sociala medier kan vara förtal

Straffansvaret för förtal framgår av 5 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Den brottsliga handlingen är att "utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning". Förtal kräver att den missaktade uppgiften lämnas till någon annan än den som det avser. Uppgiften kan lämnas både skriftligen, muntligen, genom bild eller på annat sätt. Att skriva ut något på sociala medier kan alltså vara förtal, då uppgiften lämnas till någon annan än "person B".

Att peka ut någon som brottslig är förtal även om det är en teori

Det krävs emellertid att den uppgiften som skrivs ut på sociala medier utpekar att någon är brottslig eller klandervärd samt ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Att uppgiften ska vara ägnad att utsätta någon för andras missaktning betyder att uppgiften typiskt sett får personen att framstå som en sämre människa i omgivningens ögon. Det är alltså avgörande hur omgivningen har uppfattat uppgiften. Om en person skriver ut att den tror att en viss person har mördat en annat person, är det detsamma som att peka ut att någon är brottslig i sitt levnadssätt vilket typiskt sett kommer leda till andras missaktning. Det spelar ingen roll om uppgiften är sann eller inte.

Som svar på din fråga så skulle detta ses som förtal, även om det bara är teori då det inte spelar någon roll om uppgiften är sann eller inte. Avgörande är hur omgivningen har uppfattat uppgiften. Att sprida en teori att någon har mördat en annan skulle typiskt sett innebära att den personen framstår som sämre människa i omgivningens ögon.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Hedlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?