FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB24/05/2021

Är det förtal att skriva en dålig recension?

Ibland skriver folk på nätet och vill veta om en skola är bra eller dålig. När någon skriver om en skola att lärarna är dåliga är det då förtal?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid en första anblick skulle jag säga att det inte är förtal att recensera en skola på det sätt som du beskriver. Jag utvecklar mitt resonemang om detta nedan.

Förtalsbrottet

Brottet förtal regleras av 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Det finns även ett brott som heter grovt förtal i 5 kap. 2 § BrB. Förtalsbrottet i 5 kap 1 § BrB består av några rekvisit som måste vara uppfyllda för att brottet ska aktualiseras. Detta innebär att om de krav som uppställs i lagen inte möts så är handlandet inte brottsligt. Jag kommer här gå igenom dessa rekvisit och förklara dess innebörd.

5 kap. 1 § BrB lyder enligt följande:

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar

Till att börja med kan vi läsa att uppgiften måste handla om ett försök att utsätta personen ifråga (läraren i ditt exempel) för andras missaktning. Med detta avses inte att uppgiften faktiskt måste ha gjort att andra missaktat personen på grund av den. Det krävs dessutom att uppgiften är av nedsättande beskaffenhet enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Därför räcker det inte med ett "värdeomdöme" för att brottet ska aktualiseras.

I bestämmelsens andra stycke framgår att en person som uttalat sig när det varit försvarligt med hänsyn till omständigheterna och dessutom kan visa på att uppgiften var sann eller att den finns skälig grund för den kan inte dömas för brott.

Vad innebär detta?

När man lämnar en recension om en skola och skriver att lärarna är dåliga är det normalt sett inte ägnat att utsätta en specifik individ för missaktning. Snarare att utsätta skolan för missaktning i sådana fall. Skolan är dock inte en person och omfattas därför inte av bestämmelsen (skolan är inte någon). Vidare tycker jag att det inte kan räknas som att uppgiften är av nedsättande beskaffenhet enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Snarare är det ett så kallat "värdeomdöme", dvs. något som olika personer kan ha olika åsikter om. Sådana åsikter har man rätt att uttrycka.

En annan sak hade det varit om en person skrev att en specifik namngiven lärare var dålig och skrev något kränkande om just denna person. Då kommer vi istället till bestämmelsens andra stycke. Frågan blir då om uppgiften kan vara försvarlig på grund av att den är sann eller att det annars finns skälig grund för denna. Då beror det på vad uttalandet faktiskt består av och dess sanningshalt. Om någon exempelvis skulle skriva att lärare xx är dömd för allvarliga våldsbrott/har förgripit sig på elever eller dylikt skulle det utgöra förtal. Detta under förutsättning att uppgiften inte är sann eller att det inte av annan anledning funnits fog för denna.

Slutsatsen av detta är att det inte är brottsligt att skriva att en skola har dåliga lärare. Detta är något som människor har rätt att fritt tycka till om, även om det såklart är tråkigt för skolan och för de som jobbar där.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Paulina AsplundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?