Är det förtal att skicka brev till någon och berätta om brott?

FRÅGA
Hej, jag har en fråga. Om jag skriver i ett brev till Anna kan vi kalla henne, skriver och berättar att min moster som jag är uppvuxen med har berättat för mig att hon tidigare i sitt liv suttit en viss tid på rättspsyk för mordförsök och att detta var chockerande och att jag blev rädd för henne och att det var därför jag valde att flytta hemifrån. Är det brottsligt att uttrycka sig på det viset? Tänkte om det faller under ärekränkning eller förtal?Men mitt syfte är bara att berätta att det gjorde mig traumatisk och rädd. Mvh Jane
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Jag tänkte börja med att berätta lite allmänt om förutsättningarna för förtal (som är ett ärekränkningsbrott) , för att sedan besvara din fråga.

Förtal BrB 5:1 – vad gäller?
För att förtal skall föreligga måste någon utpeka en annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämna en uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning (Brottsbalken 5 kap 1§).
För att förtal skall bli tillämpligt krävs alltså följande krav (sk. rekvisit) vara uppfyllda:


1)Någon måste ha lämnat en uppgift om annan
För att det skall betraktas som en uppgift måste ett påstående vara så pass bestämt att rätten kan pröva sanningshalten av uppgiften.


Vidare måste även den nedsättande uppgiften ha lämnats till en annan person än den utpekade.

2) uppgiften måste vara nedsättande

För att förtal ska bli tillämpligt krävs enligt paragrafen att uppgiften är ägnad att utsätta en person för andra människors missaktning. Ett exempel enligt lagtexten är att utpeka en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt.
uttrycket ''ägnat att '' innebär att uppgiften typiskt sett ska duga för att utsätta den beskyllde för andras missaktning, men det behöver inte bevisas beskyllningen faktiskt medfört missaktning.
Det räcker alltså med att det funnits en risk för att den beskyllde ska kunna komma att utsättas för andras missaktning. Bedömningen om en uppgift i det konkreta fallet är ägnat att utsätta någon för annans missaktning görs utifrån den utpekades utgångspunkt och inte utifrån allmänt rådande värderingar.
Så länge uppgiften är att betrakta som nedsättande spelar det ingen roll om uppgiften är sann eller inte.


3) Undantagsregeln i Brottsbalken 5 kap 1§ st.2
Enligt Brottsbalken 5 kap 1§ st.2 finns det en undantagsregel som gör att en person inte kan dömas för förtal om hen varit skyldig att uttala sig, eller det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och hen kan visa att uppgiften var sann eller hen hade skälig grund för den.
Paragrafen ger ett uttryck för en avvägning mellan den enskildes intresse av skydd mot kränkande yttrande och intresset av yttrandefriheten.


Vad gäller i ditt fall
I ditt fall begår du inte brottet förtal ifall du uppfyller undantagsregeln i Brottsbalken 5 kap. 1 § st.2. I ditt fall så torde du vara tvungen att bevisa att det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och att uppgiften var sann, eller att du i vart fall haft skälig grund för att hålla uppgiften för sann.
Vad som anses vara försvarligt varierar från fall till fall och flera omständigheter beaktas vid bedömningen. Till exempel beaktas hur allvarliga påståendena är, till vem och i vilket syfte och situation uppgiften lämnades i. Desto allvarligare ett påstående är – desto mer bör det krävas för att vara försvarligt.
Av din fråga framgår det inte vem personen Anna är – men är det till exempel en nära vän du berättar för – och endast i syfte att berätta att det gjorde dig traumatisk och rädd borde du inte dömas för förtal. Är Anna en hyresvärd eller arbetsgivare till din moster – torde dock bedömningen bli något annorlunda.
Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något annat du undrar över är du välkommen att skriva en kommentar.
Mvh,


Hoppas du fick svar på din fråga.
Med vänliga hälsningar,

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1026)
2020-09-23 Förtal och kränkning av arbetsgivare
2020-09-22 När ska man anmäla vad man tror är förtal?
2020-09-21 Hur anmäler man någon för förtal?
2020-09-21 Vad innebär brottet förtal?

Alla besvarade frågor (84313)